Ekosystem Mago.net

Sekcja ta przedstawia przegląd aplikacji dedykowanych opartych na Mago.net, które rozszerzają wachlarz funcji pozwalających rozwiązać specyficzne problemy konkretnych sektorów gospodarki (rozwiązania pionowe) oraz pokryć zapotrzebowanie firm produkujących konkretny produkt (rozwiązania poziome). Głównym celem jest rozpowszechnienie tych rozwiązań i współpraca pomiędzy Partnerami  w celu osiągniecia pełnego zadowolenia klienta.


Mago expands its functionality by integrating with several Zucchetti Solutions."The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea RSS Mago.net Solution Channel
  Aktywuj
Copyright © 1984-2017 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×