Необходими данни за регистраията

Данъчен номер

We will use this datum to verify whether an existing Mago registration matches the inserted VAT number

Serial number

The Serial Number of any module that the Microarea product currently utilises.

Имейл на притежателя на лиценза

Your e-mail address as registered with us when the product was activated.

You can find the data above on your End User License Agreement (EULA) document.

Не знаеш къде да намериш твоя договор?

Ако си клиент на MagoXP

 • Ако си активирал твоя MagoXP наскоро, със сигурност си получил имейл в момента на активиране на продукта.
  Ако разполагаш с този имейл, измежду приложенията ще намериш Договора за лиценз за използване на програмата.
 • Ако обаче не разполагаш с договор за лиценз за използване, ти препоръчваме да се свържеш с твоя представител за контакт, за да получиш необходимата информация.
 • Като алтернатива можеш да се обадиш на Зеления номер 800-012573, за да се свържеш с услугата Customer Care Microarea.

Ако си клиент на Mago

 • Отвори твоя Mago и влез в Меню Мениджър, като кликнеш върху "?", както е показано на фигурата. Измежду опциите се намира "Покажи лицензи"

Visualizza Licenze

 • Ако не се появява в списъка "Покажи лицензи", провери дали си съхранил получения имейл в момента на активиране на продукта.
  Ако разполагаш с този имейл, измежду приложенията ще намериш Договора за лиценз за използване на програмата.
 • Ако обаче не разполагаш с договор за лиценз за използване, ти препоръчваме да се свържеш с твоя представител за контакт, за да получиш необходимата информация.
 • Като алтернатива можеш да се обадиш на Зеления номер 800-012573 , да се свържеш с услугата Customer Care Microarea.
×


Одобрение на информацията:

Данъчен номер:

You must write your VAT Number as it is in the license. For Swiss user only: if you do not have a VAT Number please insert your UID number.If the data shown in the license Agreement are not correct, please Contact Microarea Customer Care Service by calling the toll-free telephone number 800-012573 (Italy only) or using the customer.care@microarea.it e-mail address; you will be helped in updating your data.

Въведете кода на фигурата:


Zucchetti S.p.A. informs that the data sent/displayed shall be handled in accordance with the Law (UE) 2016/69 (GDPR) regarding data protection and handling.The site will enter shortly into maintenance.
Please complete any pending task as soon as possible.

×