Microarea: запознайте се с компанията
Microarea е един от най-динамичните играчи в италианския ИТ сектор, тя е софтуерна компания, активна в областта на управленския софтуер за малки и средни предприятия в търговията и производството.

Работеща от над 25 години за подпомагането на малките и средни предприятия,
Microarea SpA разработва управленски софтуер от 1984 г. и благодарение на дългогодишния опит в подпомагането на малките и средни предприятия с времето успя да постигне голям търговски успех.
Създадена в Генуа, компанията за съвсем кратко време премина отвъд локалните измерения и благодарение на създаването на канал от оторизирани партньори започна да продава своите продукти в цяла Италия. След 2002 г. последва големият скок към Европа, където понастоящем е представена в Швейцария, Полша, Унгария, Румъния и България.

Мисията на Microarea: софтуер предназначен само за малките и средните предприятия
От самото начало нейната сила е специализацията в създаването на софтуер за управление, предназначен за малките и средните предприятия, за да им предостави инструменти, които са лесни за използване, но същевременно високоефективни, като така оптимизира съотношението приход-разход на инвестициите в ИТ продукти.

Мрежа от представители на разположение на клиентите
Повече от 250 търговски представители за обхващаната територия. Говорят същия език на крайните клиенти, т.е. на малките и средните предприятия, и работят, за да допринесат за техния растеж. Разпространението и обслужването на клиентите се извършва изключително посредством Канала от оторизирани партньори, които благодарение на техническото обучение и на търговската и маркетинговата помощ на Microarea са в състояние да предложат на своите клиенти първокласно обслужване.

Иновации в процесите и технологията
Microarea винаги се е отличавала в контекста на управленския софтуер заради своя непрестанен стремеж към иновации с цел да гарантира на своите потребители такива инструменти, които се обновяват непрекъснато и са в състояние да допринесат за подобряването на конкурентноспособността им, благодарение на оптимизацията на времевото изразходване и на фирмените разходи.
Това е много важен аспект за едно малко или средно предпритие, което трябва да може да разчита на необходимата закрила на собствените инвестиции в ИТ средства. Само компания, която непрекъснато обновява своите продукти според новите технологични потребности, може да гарантира на потребителите постепенна и безболезнена еволюция.