Помощ за търговските представители

Microarea съпътства своите партньори във всички фази на развитие на бизнеса с услуги за помощ, насочени към специфичните им нужди


С възможност за показване на маркетинговата комуникация, изпратена до този момент в мрежата, търговската и техническа информация за решенията; Консултиране на доклади (MLU изтича скоро), Управление на клиентите, "Лов" на договори и др.
 

Серия от маркетингови услуги, за да се отличавате и да можете да се възползвате от новите възможности за бизнес.

Включва услуги като заявка за помощ, новостите и незабавното предоставяне на актуализациите и издаването на планирани нововъведения и още много други. Чрез портала клиентите могат да получат достъп до информацията по всяко време и навсякъде. От портала е възможно да се изпращат сигнали и да се проверява статуса на обработката им. Клиентите могат да получават достъп до сървис пакетите (Service Pack) на продуктите, също и до документацията, необходима за тяхната работа.