Нива на партньорство

Открийте предимствата на партньорството с Microarea. Изберете нивото на партньорство с Microarea, което е най-подходящо за Вашите нужди: Bronze, Silver, Gold, Platinum или Diamond.


Ясни, лесни и конкретни правила

Набор от ясни правила, валидни както за италианския, така и за международния пазар, които помагат на партньорите да избират търговския профил, който се доближава най-много до личните им потребности.

Безплатна платформа за разработки

TaskBuilder.net и EasyBuilder се използват от партньорите за разработване на вертикални модули и add-on на Mago.net. За някои от нивата на партньорство те се предоставят за напълно безплатно ползване.

Безплатно онлайн обучение

Онлайн обучението, достъпно 24 часа на ден, без нужда от премествания, е безплатно и дава подготовка за продажбата. Целта е да предадем на нашите партньори необходимите познания за продукта, за да могат да доставят на крайните клиенти правилен и документиран аспект на неговите функции и възможности.
 

6 типологии партньорство

Всеки партньор може да избере измежду 6 различни програми за сътрудничество, подходящи за техните лични очаквания за бизнеса и на структурните му характеристики. За всяка програма се предвижда специална квалификация, която носи редица предимства, съответстващи на поетите задължения към Microarea.

Разходи и предимства

За всяка типология партньорство (с изключение на базовата) се изисква плащането на годишна такса (fee). Тази такса гарантира на партньорите търговски и маркетингови услуги, както и техническа помощ.

Услуги за общността

Партньорите могат да получават достъп без никакви разходи до всички услуги, свързани с Community Microarea.

Техническа помощ "on demand"

При условие на фиксирана такса, от партньорите се изисква вноска за техническата помощ, базирана на ефективното използване на услугата. Всяко запитване за помощ, отправено към Microarea, води до използването на т.нар. "incident", които могат да се закупят в две различни типологии (зона продукт и зона разработка), като могат да се оползотворят чрез интернет, skype или телефон, на италиански и английски език.

 

Microarea Silver Partner

Партньорът на Microarea „Silver” е програма, замислена за малките софтуерни компании, които вече са представени в света на ERP, и които са насочени основно към малките търговски фирми...

За да узнаете повече >>

Microarea Gold Partner

Партньорът на Microarea „Gold” е програма, замислена за малките и средните софтуерни компании, които желаят да споделят с Microarea  някои цели на своя бизнес, и които са насочени основно към малките и средните търговски фирми...

За да узнаете повече >>

Microarea Platinum Partner

Партньорът на Microarea „Platinum” е програма, замислена за софтуерните компании, чийто основен бизнес е приложението и препродажбата на продуктите Microarea. Тези партньори са насочени към средно големи компании, както търговски, така и промишлени...

За да узнаете повече >>

Microarea Diamond Partner

Партньорът на Microarea „Diamond” е програма, посветена на ТОП-партньорите на Microarea, които споделят с Microarea търговските си стратегии и дейности. Партньорите „Diamond” са високо компетентни относно вертикалните пазари и търсят сътрудничество с други партньори на Microarea с цел да разпространяват на пазара интегрирани с Mago.net решения...

За да узнаете повече >>

Microarea ISV Partner

Програмата Microarea ISV Partner е посветена на софтуерните компании, които желаят да интегрират решения за Mago.net и ги разпространяват чрез партньорската мрежа на  Microarea...

За да узнаете повече >>