Как да закупя Mago.net, управленският софтуер ERP

Съвсем лесно е да закупите ERP управленския софтуер Mago.net! Потърсете информация, пробвайте го и партньор на Microarea ще Ви предостави цялата необходима помощ, за да инсталирате и използвате продукта максимално.


Скоро след това партньор на Microarea ще се свърже с Вас и Вашата фирма.

... какво се случва след това?

Уговорете среща с партньора, който ще Ви направи персонализирана демонстрация на Mago.net.

Освен това можете да получите демо-версия на Mago.net, за да изпробате софтуера за 30 дни. Ако предпочитате, вместо да го инсталирате на фирмен компютър, бихте могли да поискате пробна версия "в дистанционен режим" - посредством проста интернет връзка със сървърите на Microarea използвате Mago.net когато пожелаете, без да е необходимо да инсталирате никакви приложения на Вашите компютри.

...добре, харесва ми, как да го закупя?

Можете да изберете "класически" лиценз за употреба или режим "Pay per Use - заплащане при използване".

"Класическият" лиценз за употреба Ви позволява да използвате Mago.net без ограничение на време. Представете си, че можете да имате Mago.net на цена, започваща от 700€!

Режимът "Pay per Use" Ви позволява да използвате Mago.net, като заплащате периодичен абонамент. Можете да го имате и на цена от по-малко от 50€ на масец !

Искате ли демонстрация?
Желаете да получите повече информация?
Искате да закупите Mago.net?