Po dwóch latach od pierwszej dużej reorganizacji strony internetowej firmy Microarea, gdzie głównym celem było dostarczenie narzędzia kompletnego pod względem zawartości i usług oferowanych użytkownikom i partnerom, wreszcie dzisiaj zdecydowano o przekształceniu naszej strony internetowej, z całą jej zawartością i usługami w trybie on-line utworzonymi w ciągu ostatnich lat, w skuteczne narzędzie marketingowe, jakim musi być portal firmowy.

Germano Traverso -  dyrektor ds. wsparcia technicznego i IT


Aby osiągnąć nowe cele przedefiniowano całkowicie paradygmaty komunikacyjne, dzięki którym Microarea będzie dostępna dla całej panoramy osób zainteresowanych potencjalnie naszymi produktami, jak również dla wyszukiwarek.

Paradygmaty zarówno wizualne, jak i nawigacyjne, które prowadzą gościa strony internetowej Microarea po ustalonych ścieżkach, są łatwo rozpoznawalne: zarówno potencjalny użytkownik portalu Mago.net, jak i potencjalny partner mogą rozpoznać i odnaleźć odpowiednią drogę celem zaspokojenia swej ciekawości i znalezienia odpowiedzi na pytania.

Nie była to tylko estetyczna zmiana stylizacji, ale prawdziwa i właściwa zmiana projektowa ścieżek, które proponujemy gościom celem skorzystania z „megabajtów zawartości” i informacji obecnych w naszym systemie, począwszy od nowej strony startowej i zgodnie z określonymi elementami graficznymi wezwania (tzw. Call to Action (wezwanie do działania), a kończąc na tym, że teorie SEO (Search Engine Optimization; optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych) i SEM (Search Engine Marketing; marketing w wyszukiwarkach internetowych) jako najważniejsze wskazują: maksymalizację tak zwanego „conversion rate” (wskaźnika konwersji), czyli największej możliwej liczby gości przetworzonych w kliencie (czyli użytkowniku portalu Mago.net lub partnerze firmy Microarea).

„Wylądowanie” gościa na stronie internetowej Microarea nie jest „traumatyczne”: dzięki jasnym i rozpoznawalnym ścieżkom pogłębiającym i obejściowym gościa zabiera się na „zwiedzanie”, którego naturalnym zakończeniem jest prośba o kontakt.
Wszystkie obszary zostały poważnie odnowione i usprawnione, aby były zgodniejsze z bardziej naturalnymi i korzystniejszymi schematami nawigacji: w wyniku tego strona zaczęła szybciej działać (wzrost o 100%), stała się „lżejsza” i mniej przeciążona informacjami tekstowymi (przynajmniej na wyższych poziomach nawigacji), co często odstrasza gości, którzy w takiej sytuacji „przeskakują”, aby poszukać, w sposób niedeterministyczny, czegoś, co ich mocniej zastymuluje.

Ostatniemu ulepszeniu, w odniesieniu do nawigacji, uległa spersonalizowana strona startowa dla osoby nawigującej, która wprowadza swoje referencje: w zależności od tego, czy jest to użytkownik końcowy, czy partner firmy Microarea, strona startowa dostosowuje się, proponując prostsze ścieżki dostępu do funkcji obszaru prywatnego w swoim profilu (np. użytkownik ma bezpośredni dostęp do zarządzania usługą MLU, a nie do kursów w trybie on-line, podczas gdy sprzedawca ma dostęp do obszaru zamówień, a nie do zarządzania możliwościami handlowymi).

Znacznie zmieniono również dwie najważniejsze usługi, dla obecnych użytkowników portalu Mago.net lub partnerów firmy Microarea:

  1. Obszar szkolenia: zmieniono raporty i katalogi zarówno w obszarze publicznym, jak i prywatnym, gdzie w szczególności dodano spersonalizowane raporty, które udostępniają każdemu kursy, a użytkownikom końcowym raporty, które proponują kursy obejmujące obecną konfigurację na portalu Mago.
  2. Obszar wsparcia: w obszarze prywatnym jest już obecna wyszukiwarka, która skutecznie przeszukuje całą bazę danych Microarea (Help Center, kursy e-learning, najczęściej zadawane pytania itd.) za pomocą metody „full text indexing” (indeksowania całego tekstu), nowoczesnego i łatwego do zrozumienia interfejsu …w praktyce „Google” Microarea.

Podsumowując, naszą energię skoncentrowaliśmy na następujących punktach:

  • propozycja natychmiastowych ścieżek nawigacji;
  • przeprowadzenie nawigacji za pomocą „Call to Action” (wezwanie do działania),
  • zapewnienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Ile kosztuje? Jak kupować?),
  • wprowadzenie bardziej bezpośredniego i „przyjaznego” języka,
  • uproszczenie i „ustalenie celów” modułu prośby o informacje,
  • poprawa wydajności (prędkość pobierania),
  • maksymalizacja zgodności z wszystkimi przeglądarkami.

Podobnie jak w „poprzedniej wersji”, również teraz strona internetowa podlega ciągłemu rozwojowi, nie tylko zawartości, ale również oferowanych usług.
Pozostaje nam tylko życzyć Ci przyjemnej nawigacji po stronie internetowej www.microarea.it!