Dla użytkowników

Dla użytkowników

Korzystaj z produktów Microarea przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i otrzymując najlepsze wsparcie!


Wsparcie Techniczne użytkowników powierzono Partnerom Microarea.

Dodatkowo Microarea gwarantuje wszystkim użytkownikom dostęp do swoich rozwiązań w zakładce Autoryzacja na stronie Microarea.

Zaloguj się do zakładki Autoryzacja, gdzie znajdziesz:

  • weryfikacja konfiguracji zainstalowanych produktów,
  • konsultacja statusu licencji,
  • subskrycja umowy aktualizacji produktu,
  • podgląd dostępnych i ewentualnych pobrań,
  • FAQ.

 

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×