Dla użytkowników

Korzystaj z produktów Microarea przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i otrzymując najlepsze wsparcie!


Wsparcie Techniczne użytkowników powierzono Partnerom Microarea.

Dodatkowo Microarea gwarantuje wszystkim użytkownikom dostęp do swoich rozwiązań w zakładce Autoryzacja na stronie Microarea.

Zaloguj się do zakładki Autoryzacja, gdzie znajdziesz:

  • weryfikacja konfiguracji zainstalowanych produktów,
  • konsultacja statusu licencji,
  • subskrycja umowy aktualizacji produktu,
  • podgląd dostępnych i ewentualnych pobrań,
  • FAQ.

 

Copyright © 1984-2021 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×