ALUCART SPA

Category  Logistics
Reference dealer: S.I.C. S.r.l. Servizi Integrati e Consulenze
Druk fleksograficzny na opakowaniach żywności i leków
Zarządzanie produkcją kontrolowaną przez MAGO NET wyeliminowało cały szereg zbędnych czynności i operacji ręcznych wykonywanych z użyciem arkuszy programu Excel, co pozwoliło uniknąć wielokrotnego kopiowania i ręcznego obliczania kosztów wytworzenia. Karta wytworzenia jest kompletna, ułatwia pracę, a także wybór materiałów, z jednoczesną optymalizacją zapasów magazynowych. Połączenie z systemem pakowania pozwala uniknąć ręcznego wprowadzania danych i gwarantuje dokładność dokumentów. I w końcu, śledzenie partii, bardzo ważne w sektorze żywnościowym i farmaceutycznym, pozwala nam zapewniać wiarygodność wobec naszych klientów, zwiększając tym samym potencjalne możliwości naszego produktu.

Customer Profile

Firma Alucart od lat pełni ważną rolę na polu produkcji etykiet w sektorze spożywczym i farmaceutycznym wobec znanych odbiorców krajowych i międzynarodowych. Maszyny produkcyjne na taśmy lub rolki pozwalają zainstalować w linii różne surowce w celu jednoczesnego wytwarzania różnych produktów gotowych. Dzielone na partie surowce powinny być śledzone oraz przeznaczone dla konkretnych rodzajów produkcji, dlatego też tak ważne jest wykorzystywanie wiarygodnego systemu zarządzania. Wysyłki mają miejsce po wykonaniu bardzo dokładnego zapakowania i bardzo szczegółowym etykietowaniu.

Challenge

Zarządzanie zamówieniami dla pojedynczego produktu gotowego, określenie cech konkretnej produkcji, przypisanie zamówieniu wszystkich kosztów produkcji, połączenie z systemem pakowania, kontrola partii surowców, agregowanie wielu zamówień klientów w celu stworzenia jednego potwierdzenia zamówienia oraz optymalizacja czasów produkcji

Proposed solution

Druk fleksograficzny na opakowaniach żywności i leków obejmuje fazę doboru surowców, zaś cykle produkcyjne można wykorzystać do wytworzenia pewnej liczby produktów, z których jednak każdemu trzeba przypisać odpowiednie ilości surowca, czasu wytworzenia, a tym samym właściwych kosztów produkcji. Firma SIC_PRODABBINATE rozwiązuje problem produkcji przy licznych zamówieniach.

Results

Zrealizowanie dobrania parametrów produkcyjnych do artykułu określają już cechy szczególne produkcji w fazie definiowania artykułu, po której można zaktualizować wykaz materiałów oraz zamówienia produkcyjne. Konkretna procedura umożliwia wybór zamówień klientów w celu przesłania im jednoznacznego potwierdzenia zamówienia. Wykorzystanie serwerów produkcyjnych MAGO NET w celu stworzenia planu produkcyjnego z odniesieniem się do pojedynczych wykazów artykułów przeznaczonych do wyprodukowania i automatyczne tworzenie umownego artykułu macierzystego. MRP pozwala wygenerować zamówienie produkcji umownego artykułu macierzystego oraz związanych z nim pewnej liczby zamówień produkcyjnych dla wszystkich artykułów przeznaczonych do wyprodukowania. Takie bilansowanie rozdziela koszty produkcji proporcjonalnie na wszystkie zamówienia produkcyjne, zaś specjalna procedura generuje operacje księgowości analitycznej, przedstawiając raport o pojedynczych kosztach produkcji dla danego zamówienia. W fazie wysyłki zmodyfikowano procedurę dokumentu transportowego, która pobiera dane z pliku pochodzącego z systemu konfekcjonowania w celu ukazania wag i innych danych, które należy wydrukować na świadectwie. Etykietowanie odbywa się zawsze z wykorzystaniem informacji dodatkowych zarządzanych przez aplikację zrealizowaną w systemie MAGO NET.

Partner

S.I.C. S.r.l. Servizi Integrati e Consulenze
Via Gerolamo Rovetta 18
20127 MILANO MI
Telefon: 02-26.11.31.61
Fax: 02-26141148
Lista Studium Przypadku by S.I.C. S.r.l. Servizi Integrati e Consulenze
"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Copyright © 1984-2019 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×