Testy oprogramowania: wiarygodność gwarantowana

Testy oprogramowania: wiarygodność gwarantowana

Microarea wykorzystuje liczne metody testowe pozwalające na weryfikację oprogramowania z zakresu zachowania stabilności produktu oraz minimalizacji ryzyka regresji.


Setki automatycznych i manualnych testów jest przeprowadzanych każdego dnia na każdej z publikacji Mago.net, zarówno nowych wersji jak i poprawek - service pack.

Testy kompatybilności

Microarea jest Partnerem firm Microsoft i Oracle: gwarantuje to prawidłowe funkcjonowanie naszych produktów przed oficjalną publikacją produktów tych firm.
Zanim oprogramowanie uzyska status zgodności z nowymi komponentami na poziomie systemu operacyjnego lub RDBMS, przeprowadzanych jest wiele testów.

Testy Braku Regresji

Microarea opracowała narzędzia testujące Mago.net w trybie automatycznym (bez nadzoru). Obecnie wykorzystywanych jest około 600 takich testów.
Aby zapewnić wysoki poziom stabilności, przed udostępnieniem poprawek lub pełnego wydania programu, na etapie fazy"pre -release" wykonywanych jest wiele testów. Umożliwia to zapobieganie ewentualnej regresji mogącej wystąpić na skutek zmian w kodzie żródlowym Mago.

Testy jednostkowe

W celu kontroli jakości pojedynczych implementacji i korekty anomalii, Microarea stosuje testy konkretnych funkcjonalności.
Personel Microarea przeprowadza szczegółowe analizy każdej implementacji lub modyfikacji zachowania się aplikacji dzięki danym napływającym bezpośrednio z węwnętrznego systemu CRM.

Testy wydajności

Podstawowym, wyznaczonym celem jest niewątpliwie stabilność produktu, lecz na równi z nim  pozostaje zachowanie wydajności.
W celu zachowania wydajności Mago.net przeprowadzane są specyficzne sesje testowe uwzględniające efekty jakie zmiany/implementacje kodu źródłowego wywierają na funkcjonowanie systemu.

Plany testów

Testy znajdują się na specjalnej liście kontrolnej, która jest zawężana wraz z postępem procesu. Składa się ona z 1200 analiz wśród, których 400 wykonywanych jest automatycznie.
Testerzy, w oparciu o listę kontroli, sprawdzają poprawną funkcjonalność licznych funkcji programu uwzględniając inne środowiska pracy.

Testy końcowe

W koncowej fazie procesu testowego Microarea przeprowadza testy krytyczne  dla zwiększenia gwarancji stabilności aplikacji. 
Przed opublikowaniem nowej wersji lub poprawki Service Pack testerzy oraz określone narzędzia testowania automatycznego wykonują 8-godzinne testy sprawdzające najbardziej krytyczne obszary działania systemu.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×