Mago.net Professional Edition

Mago.net Professional Edition

Mago.net Professional Edition stanowi zestaw modułów zaprojektowanych do płynnego zarządzania złożonymi zadaniami małych i średnich firm handlowych i produkcyjnych z opcją dostosowania konfiguracji oprogramowania do ich specyficznych potrzeb, ulegających zmianom wraz z ewolucją i rozrastaniem się przedsiębiorstwa.


 Target

Małe i średnie przedsiębiorstwa

5-20 stanowisk pracy

Wewnętrzne zarządzanie administracją, sprzedażą, zakupami, logistyką. Zarządzanie produkcją. Obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Zaawansowany poziom bezpieczeństwa. Caption

Mago.net Professional Edition oferuje małym i śrenim firmom pełny zestaw narzędzi do zarzadzania administracją, działem handlowym, logistyką i produkcją, gwarantujący skuteczność i realizację wszystkich, wewnętrznych i zewnętrznych, procesów firmy. Mago.net Professional Edition umozliwia pełne wykorzystanie mocy i elastyczności najnowszych technologii, zaprojektowanych, aby w pełni wspierać działania firmy.

Mago.net Professional Edition oferuje:

  • Wszystkie elementy Lite Edition
  • Łatwe do użycia moduły produkcyjne
  • Zaawansowany proces generowania specjalnych raportów i dokumentacji produkcyjnej.

Moduły produkcyjne wyróżniają tę edycję ze względu na  jej nakierowanie na najwyższy pułap producentów, dostarczając szczegółową kontrolę oraz elastyczność, które umożliwiają firmie utrzymanie pozycji rynkowej i podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×