Mago.net Enterprise Edition

Mago.net Enterprise Edition

Mago.net Enterprise Edition jest przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Edycja ta pozwala na kompletne strategiczne zarządzanie firmą: zaawansowane zarządzanie produkcją, administracją, kontrolą i logistyką.


 Target

Przedsiębiorstwa finansowe i przemysłowe

Ponad 10 stanowisk pracy

Zaawansowane zarządzanie administracją, sprzedażą, zakupami, logistyką i produkcją.
Zaawansowane zarządzanie produkcją.
Zarządzanie outsorcing'em.
Efektywne narzędzia do analizy danych i raportowania. Bezpieczeństwo rozszerzone na wszystkie oddziały przedsiębiorstwa. Caption

Małe i średnie przedsiębiorstwa zawdzięczają swój sukces na rynkach międzynarodowych umiejętności nieustannego przystosowywania się do zmian zapotrzebowania i, ogólnie, do warunków rynku, na którym działają.
Mago.net Enterprise Edition stworzono własnie dla nich, gdyż jego elastyczność i wielomodulowość umożliwiają szybką reakcję na zmiany sytuacji na rynku, a także przestrojenie swoich produktów i usług odpowiednio do nowopowstałych możliwości, jakie sie przed nimi otwierają.

Produkt umożliwia naszkicowanie ogólnego planu strategicznego zarządzania firmą.

Mago.net Enterprise Edition oferuje dwa rodzaje licencji (Licencja Finansowa i Licencja Pełna) odpowiadające typowi użytkownika tego oprogramowania. Dana firma może zdecydować sie na zastosowanie różnych typów licencji, odpowiednio do różnych funcji realizowanych przez pracowników. Użytkownicy Licencji Finansowej otrzymują wszystkie moduły administracyjne i handlowe, w tym również narzędzia. Natomiast użytkownicy Licencji Pełnej otrzymują pełną konfigurację. Są to licencje, w odróżnieniu od innych wersji, typu współbieżnego, pozwalające na rónoczesny dostęp do programu różnych użytkowników.

Mago.net Enterprise Edition oferuje:

  • Wszystkie elementy wersji Professional
  • Nowe, zaawansowane funkcje Planowania
  • Cenę uwzględniającą specyfikę firmy
  • Dwa rodzaje licencji odnoszące się do dwóch różnych typów użytkowników (Finansowa i Pełna) działających w tej samej firmie
  • Licencje współbieżne

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×