Podstawowe funkcje Mago.net

Podstawowe funkcje Mago.net

Mago.net jest modularny, czyli pozwala na swobodny wybór pomiędzy funkcjami do instalacji. Podstawowe funkcje występują we wszystkich konfiguracjach tworząc jądro całej aplikacji.


Il programma può essere usato da utenti di lingua diversa anche all’interno della stessa azienda

Wielojęzyczność, Wielowalutowość

Mago.net jest aplikacją międzynarodową: może być stosowany w różnych językach i zarządza danymi dostępnymi w różnych językach. Umożliwia zarządzanie wielowalutowe dokumentami i kwotami wyrażonymi w różnych walutach.

Dodatkowo stosuje regulacje podatkowe z kilku krajów, więc może byc wykorzystywany poza Włochami.

Dowiedz się więcej >>
Mappe di Google integrate

Dostawcy, Klienci i Zarządzanie Kontaktami

Dane osobowe klientów, dostawców i innych osób kontaktowych obejmują zarówno ogólne dane, jak i szeroką gamę informacji wykorzystywanych przez różne moduły programu.

Różne typy dokumentów pozwalają na osobne zarządzanie pomiędzy kontaktami z klientami i dostawcami "oficjalnymi" a kontaktami z potencjalnymi klientami i dostawcami już współpracującymi z firmą, ale nie jest to jeszcze potwierdzone żadnymi umowami.

Dowiedz się więcej >>
L'esportazione dati

Konsola Administratora

Konsola Administratora jest narzędziem pozwalającym na konfiguracje parametrów aplikacji, tworzenie firm, przyznawanie praw dostępu o różnych stopniach bezpieczeństwa oraz dostęp do bardziej szczegółowych ustawień Mago.net. Pomimo zaawansowanej funkcjonalności, parametryzacja jest bardzo przejrzysta i nieskomplikowana a wyglądem i działaniem przypomina "Panel Sterowania" systemu Windows.

Dowiedz się więcej >>
Navigazione grafica documenti con finestra secondaria

Graficzna Nawigacja Dokumentami

Efektywne zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów sprzedaży i zakupów w Mago.net odbywa się za pomocą narzędzia Graficzna Nawigacja Dokumentami. Jest możliwe sprawdzenie i wprowadzenie zmian w każdym typie dokumentu przypisanego do danego klienta lub dostawcy.

Dowiedz się więcej >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×