Mago.net: Sprzedaż i Zakupy

Mago.net: Sprzedaż i Zakupy

Mago.net zarządza cyklami sprzedaży i zakupów, umożliwiając łatwe monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zamówień oraz ich spójności i prawidłowości informacji.

Program pozwala na bezpośrednie, ręczne tworzenie każdego dokumentu, bądź wykorzystując kreator.


Evasione Ordini da Cliente

Zamówienia Sprzedaży

Moduł Zamówienia Sprzedaży zarządza relacjami z klientami, jak rówież z potencjalnymi, poprzez wysyłanie ofert rejestrowanie zamówień.

Moduł uzupełniają analizy, statystyki i raporty odnośne konkretnych zamówień.

Dowiedz się więcej >>
Selezione dei documenti da fatturare nella Fatturazione Differita

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż zarządza procesami sprzedażowymi co ułatwia kontrolę każdego pojedynczego zamówienia.

Pozwala przygotować różnorodne dokumenty, tj.  deklaracje transportowe, faktury, paragony, dokumenty korekcyjne, integrując zarządzanie sprzedażą z terminami płatności.

Dowiedz się więcej >>
Tipologia di Imballaggio

Conai

Moduł zarządzanie odpadami umożliwia ustawienie automatycznej kalkulacji świadczeń i tworzenia faktur już z wyliczoną kwotą.

Główną cechą tego modułu jest elastyczność, która pozwala na wykorzysanie go do każdego rodzaju działalności.

Możliwe jest zarządzanie różnego rodzaju świadczeń odnośnie konkretnego rodzaju opakowania oraz uwzględnienie klientów zwolnionych z tego tytułu świadczenia. 

Dowiedz się więcej >>
Associazione automatica articoli/categorie RAEE

WEEE

Mago.net zarządza dodatkowymi opłatami pobieranymi od konsumenta za zbiórkę i utylizację odpadów elektronicznych i elektrycznych. Producent urządzeń elektronicznych określa w fakturze sprzedaży kwotę kosztów ponoszonych w związku ze zbiórką i utylizacją odpadów po tych artykułach.

 

Dowiedz się więcej >>
Politica Provvigionale

Akwizytorzy

Zarządza fakturami wystawionymi  za pośrednictwem lub przez akwizytorów, dokonuje automatycznych obliczeń prowizji, zadatku na poczet podatku, oblicza stawki ubezpieczeń stołecznych. Dzięki istniejącym w programie szablonom można automatycznie wypełniać faktury.

Dowiedz się więcej >>
Lista Ordinato per Fornitore/Articolo

Zamówienia Zakupu

Moduł Zamówienia Zakupów umożliwia zarządzenie i kontrolę zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwo.

Moduł ten pozwala na określenie optymalnej polityki zakupowej i zredukowanie poziomu zapasów w magazynie.

Dowiedz się więcej >>
Merce da rendere nella Bolla di Carico

Zakupy

Moduł Zakupy służy do zarządzania i kontroli dostaw i rozliczających je faktur (PZ, faktury, itp.). Jest całkowicie zintegrowany z modułami Zamówienia od dostawcy, Magazyn i Księgowość i Finanse.

W fasie rejestracji dokumentów można używać procedury kontroli zgodności danych, która pozwala odnależć ewentualne rozbieżności.

Dowiedz się więcej >>
Ordine di Collaudo

Kontrola Jakości

Moduł Kontrola Jakości sprawdza w sposób łatwy i szybki poprawność operacji dokonywanych na zakupionych produktach pozwalając wykryć ewentualne rozbieżności.

Dowiedz się więcej >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - All rigths reserved
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×