Новият модул на Mago.net осигурява едно стриктно управление на кредит лимитите отпускани на клиентите, благодарение на точен и ефикасен контрол съчетан с високо ниво на персонализация. 

От отдел Маркетинг

Microarea открива годината с много новости, които идват с пускането на 3,6 Mago.net богат на допълнителни функционалности и винаги по-полезен в много аспекти. Един от най-засегнатите сектори е подобренията в административната част и активния цикъл, благодарение на новия модул Управление на кредит лимити, създаден за да гарантира едно прецизно и гъвкаво управление на кредитите отпускани на Вашите клиенти.
Модулът Управление на кредит лимити е напълно завършено и цялостно решение. Той предлага анализ на статуса на клиента, избор между четири паралелни кредит лимита, възможност за следене от откриването на кредита до фактурирането, детайлна отчетност и висока степен на персонализиране. Или казано накратко, можете да имате пълен контрол на изпълнението на поръчките според нуждите и изискванията.
Освен да е в синхрон с фирмената политика за управлението на кредит лимита, модулът на Mago.net може да бъде напълно персонализиран като се задават различни параметри за всеки един клиент.
Благодарение на функциите за контрол, които се активират автоматично в критични моменти от цикъла на продажба (от получаване на поръчката до доставката) е възможно да се управлява поведението на програмата по предварително зададен модел или ръчно в зависимост от ситуацията и от конкретния случай.
При вкарване поръчка на клиент и ако тя не покрива някой от зададените параметри, чрез модула Управление на кредит лимити тази поръчка би могла да се блокира и да се изпълни след отблокирането й.
Mago.net проверява кредит лимита преди запазването на документи като поръчка на клиент, стокова разписка или фактура; в случай, че една от направените проверки покаже надхвърляне на определения кредитен лимит, Mago.net блокира или предупреждава потребителя в зависимост от направените настройки. Благодарение на прозореца наличен кредитен лимит, на разположение във всеки документ, може да се придобие графична представа (светофар) сигнализираща блокираните параметри и тези, на които евентуално трябва да се обърне внимание. 
Наличните списъци дават пълна информация за отпуснатите кредитни лимити и състоянието на всеки един клиент, тези които са надвишили този лимит , а също така и блокираните поръчки. Системата за отчетност на модула Управление на кредит лимити е един ефикасен инструмент за наблюдение, даващ възможност да правите анализ за състоянието на всеки един клиент при необходимост.
Предимствата на този нов модул се разширяват при евентуално съчетаване с EasyLook, благодарение на който Управление на кредит лимити би могло да се извършва и през интернет, което ще е огромно удобство! Помислете само за търговците, които в реално време и дистанционни биха могли да направят справка за състоянието на всеки един клиент.
Ако искате да имате пълна картина с особеностите на модула Управление на кредит лимити, вижте това кратко видео. Вашият договор за актуализация е активен и желаете да разгледате в подробности функционалностите на този нов модул? Microarea Ви дава възможността да проследите онлайн курса, за да научите всичко за Управлението на кредит лимити… седнали удобно на Вашето бюро!