Две години след осъществяването на първото голямо преструктуриране на интернет сайта на Microarea, при което главната бе да се предостави цялостен инструмент от гледна точка на съдържанието и услугите, предлагани на потребители и партньори, днес бе взето решение да превърнем нашия сайт с цялото му съдържание и всички онлайн услуги, създадени през тези години, в ефикасен и действащ маркетингов инструмент, какъвто трябва да бъде един фирмен портал.

от Germano Traverso -  Технически директор по поддръжка и ИТ


За постигането на новите цели бяха преосмислени напълно комуникационните парадигми , с които Microarea се обръща не само към всички потенциално заинтересовани лица от нашите продукти, но и към интернет-търсачките.

Тези както визуални, така и навигационни парадигми въвеждат посетителя на сайта на Microarea по предварително определени и лесно различими пътеки, така че както потенциалният ползвател на Mago.net, така и потенциалният партньор да могат да се ориентират и да намерят верния път, за да удовлетворят любопитството и търсенията си.

Това следователно не бе само един естетически рестайлинг, но истинско ново трасиранена пътеките, които предлагаме на посетителя, за да се възползва от “мегабайтовото съдържание” и информацията, налични в нашата система, започвайки от нова главна страница и, следвайки стъпка по стъпка специалните графични упътващи елементи (наречени Call to Action), да достигне целта, която теориите SEO (Search Engine Optimization) и SEM (Search Engine Marketing) посочват като приоритет: оптимизиране на т.нар. “coversion rate”, т.е. да се направи така, че възможно най-голям брой посетители да се превърнат в клиенти (т.е. потребители на Mago.net или партньори на Microarea).

"Приземяването" на посетителя в сайта на Microarea не е "травмиращо": благодарение на ясни и различими пътеки на задълбочаване и преминаване през съдържаниетопосетителят бива напътстван в едно "пътешествие", което води съвсем естествено до заявка за контакт.
Всички зони бяха радикално преструктурирани и рационализирани, за да станат по-логично свързани с по-интуитивните и по-рентабилни схеми за навигация : в резултат се получи също и един по-бърз сайт (100% увеличение), по-“лек” и по-малко утежнен от текстова информация (поне на най-високите нива на навигация), фактор, който често плаши посетителя, който в такива случаи “прескача" по-нататък, за да търси по не толкова предопределен начин нещо, което да го стимулира повече.

Допълнително подобрение по отношение на “навигацията”, бе направено с персонализираната главна страницаза посетител, който въведе своето потребителско име и парола: В зависимост от това дали е краен потребител или партньор на Microarea, главната страница се приспособява, като предлага улеснени пътеки за достъп до функциите на Зоната Резервирана, които най-добре отговарят на съответния профил (напр. Потребителят има по-скоро директен достъп до управлението на MLU, отколкото до онлайн курсовете, докато дистрибуторът получава по-скоро достъп до зоната за поръчки, отколкото до управлението на търговските възможности).

Освен това бяха преработени и двете най-важни услуги за тези, които вече са потребители на Mago.net или партньори на Microarea:

  1. Зона Обучение: Бяха преработени препратките и каталозите както в публично достъпната зона, така и в Зоната Резервирана, в която по-специално бяха добавени персонализирани препратки, които проследяват достъпа до курсовете, посещавани от всеки, а за крайния потребител - препратки, които предлагат курсове, "покриващи" неговата настояща конфигурация на Mago.
  2. Зона Поддръжка: сега в зоната Резервирана е достъпна търсачка, която претърсва ефикасно целия архив knowledge-base на Microarea (Център за помощ (Help Center), курсове e-learning, най-често задавани въпроси и т.н.) с помощта на методите “full text indexing” и модерен и интуитивен интерфейс, …на практика“Google” на Microarea.

В обобщение, ето кои са основните точки, върху които бяха концентрирани усилията:

  • Предлагането на преки пътеки на навигация;
  • Напътстване на навигацията чрез “Call to Action”;
  • Предоставяне на отговорите на най-често задаваните въпроси (…колко струва? Как се закупува?);
  • Въвеждане на по-разбираем и “приветлив” език;
  • Опростяване и “целенасочено приспособяване” на формуляра за поискване на допълнителна информация;
  • Подобряване на резултатността (бързина на зареждане);
  • Оптимизиране на съвместимостта с всички браузери.

Както се случи с “предишната версия”, и този път сайтът продължава да се развива, не само по отношение на съдържанието, но и на предлаганите услуги.
Не ни остава друго, освен да Ви пожелаем приятна навигация в www.microarea.it!