Welcome to the new Microarea website!


8 април 2015 г. by vsalaris


website april 2015  

We are happy to introduce you the new Microarea website: more fresh, more direct, more light....more  your! 

Edited by Marketing Department

Microarea renews its website, providing it with improved accessibility and in line with the latest web-graphic trends.

Starting from home page and in all the pages of the site, the graphics are completely new, to provide you a streamlined tool, even more intuitive in consultation.

You'll notice that the information is organized as always: so you can explore the site as usual, while living a new browsing experience and the most relaxing visit!

Accessibility is optimized also for mobile surfing: responsive design makes the layout suitable to the environment in which the site is displayed, allowing you to always have content and information at your fingertips.

Explore the new Microarea website and follow us on Facebook and Twitter: we will listen to your suggestions and tips, to get better and better!

Mago.net е вече интелигентен с Business Intelligence


18 юни 2012 г. by fperricone


  InfoBusiness Connector е модул за Mago.net 3.7, който Ви дава достъп до света на Business Intelligence. Чрез него можете да достигнете забележителни успехи, благодарение на точния, ясен и незабавен поглед върху фирмените дейности.

Информацията, която ежедневно управлявате чрез вашето Mago.net е неоценимо преимущество за вашия бизнес. Подробният анализ на фирмените данни ви дава възможност да вземете правилните решения в точния момент.


Знаете, че Mago.net ви предлага интегриран инструмент – Woorm, с чиято помощ могат да се създават и персонализират отчети. Понякога обаче само отчет не е достатъчен. Той няма непосредствеността на тълкуването, както една графика например. Няма тази динамичност и гъвкавост, които са от значителна важност в определени случаи.

Продуктът, съчетаващ в себе си всички горни характеристики има едно име и то е InfoBusiness.  Това е Business Intelligence решението на Zucchetti, което се интегрира напълно с Mago.net посредством модула InfoBusiness Connector.

Да предположим, че бихте искали да видите данните по приходи от продажби вместо по клиент: така за нужната справка трябва да зададете необходимите параметри (…което не е толкова просто); чрез InfoBusiness бихте могли да го направите  веднага само с две кликвания!

Business Intelligence ви дава възможност да виждате данни форматирани различно от обичайните списъци – например върху географска карта, където (благодарение на различното оцветяване)  незабавно виждате  разликите в приходите по географски райони. С едно графично представяне на данните незабавно се виждат трендовете и разпределението на фирмените показатели, които представляват интерес за вас. Индикаторните табла дават ясна и недвусмислена информация за полажителни или отрицателни резултати. Разбира се, информацията може да ви се представи и в табличен вид, но с една непозната до сега динамичност: можете да премествате данните и да ги прегрупирате в движение; можете да добавяте такива, които не са били предвидени първоначално.  Накратко – имате пълната свобода да анализирате по начин и формат, в който предпочитате, за да сте ефективни и ефикасни в ежедневната ви дейност.

Чрез InfoBusiness Connector Microarea ви предлага един инструмент напълно задоволяващ изискванията на вашата организация. Благодарение на пълната интеграция между Mago.net и InfoBusiness вие сами решавате кои данни да управлявате с  Business Intelligence. Можете да анализирате данни от общо и аналитично счетоводство, състояние на дебити и кредити, активен и пасивен цикъл и складови данни.
Благодарение на новия модул, Mago.net е конфигуриран и напълно интегриран към Business Intelligence като в същото време представлява продукт от висока класа. Инструментът създаден от съвместната дейност между екипи на Microarea и развойният екип на InfoBusiness, гарантира  автоматичното генериране на информацията за правилното функциониране на Business Intelligence.

Както винаги, Microarea обръща внимание и на практичността на предлаганите решения: InfoBusiness Connector позволява незабавно да се започне работа, благодарение на бързите и лесни настройки.
За да ви илюстрираме по забавен и ефективен начин характеристиките на новия модул и предимствата, които предлага за вашата организация, създадохме този кратък видео-клип (със субтитри на английски език). Бихте могли да го видите чрез канала на Microarea в YouTube. Вижте и оставете вашите коментари!

Ефективност, интегрираност, независимост, прецизност и простота – изберете качественото като се доверите на InfoBusiness Connector, за да дадете на вашата фирма един истински Business Intelligence!

Управление на кредит лимити: кредити с мярка


10 февруари 2012 г. by vsalaris


 

Новият модул на Mago.net осигурява едно стриктно управление на кредит лимитите отпускани на клиентите, благодарение на точен и ефикасен контрол съчетан с високо ниво на персонализация. 

От отдел Маркетинг

Microarea открива годината с много новости, които идват с пускането на 3,6 Mago.net богат на допълнителни функционалности и винаги по-полезен в много аспекти. Един от най-засегнатите сектори е подобренията в административната част и активния цикъл, благодарение на новия модул Управление на кредит лимити, създаден за да гарантира едно прецизно и гъвкаво управление на кредитите отпускани на Вашите клиенти.
Модулът Управление на кредит лимити е напълно завършено и цялостно решение. Той предлага анализ на статуса на клиента, избор между четири паралелни кредит лимита, възможност за следене от откриването на кредита до фактурирането, детайлна отчетност и висока степен на персонализиране. Или казано накратко, можете да имате пълен контрол на изпълнението на поръчките според нуждите и изискванията.
Освен да е в синхрон с фирмената политика за управлението на кредит лимита, модулът на Mago.net може да бъде напълно персонализиран като се задават различни параметри за всеки един клиент.
Благодарение на функциите за контрол, които се активират автоматично в критични моменти от цикъла на продажба (от получаване на поръчката до доставката) е възможно да се управлява поведението на програмата по предварително зададен модел или ръчно в зависимост от ситуацията и от конкретния случай.
При вкарване поръчка на клиент и ако тя не покрива някой от зададените параметри, чрез модула Управление на кредит лимити тази поръчка би могла да се блокира и да се изпълни след отблокирането й.
Mago.net проверява кредит лимита преди запазването на документи като поръчка на клиент, стокова разписка или фактура; в случай, че една от направените проверки покаже надхвърляне на определения кредитен лимит, Mago.net блокира или предупреждава потребителя в зависимост от направените настройки. Благодарение на прозореца наличен кредитен лимит, на разположение във всеки документ, може да се придобие графична представа (светофар) сигнализираща блокираните параметри и тези, на които евентуално трябва да се обърне внимание. 
Наличните списъци дават пълна информация за отпуснатите кредитни лимити и състоянието на всеки един клиент, тези които са надвишили този лимит , а също така и блокираните поръчки. Системата за отчетност на модула Управление на кредит лимити е един ефикасен инструмент за наблюдение, даващ възможност да правите анализ за състоянието на всеки един клиент при необходимост.
Предимствата на този нов модул се разширяват при евентуално съчетаване с EasyLook, благодарение на който Управление на кредит лимити би могло да се извършва и през интернет, което ще е огромно удобство! Помислете само за търговците, които в реално време и дистанционни биха могли да направят справка за състоянието на всеки един клиент.
Ако искате да имате пълна картина с особеностите на модула Управление на кредит лимити, вижте това кратко видео. Вашият договор за актуализация е активен и желаете да разгледате в подробности функционалностите на този нов модул? Microarea Ви дава възможността да проследите онлайн курса, за да научите всичко за Управлението на кредит лимити… седнали удобно на Вашето бюро!
Календар 2012 Mago.net


19 декември 2011 г. by dpetrova


 

 

 

Mago.net посреща Новата година с Вас като Ви поднася един специален подарък – календар за 2012 год. посветен на най-вълнуващите спортове.

Дванадесетте страници на календара са посветени на най-екстремните спортни постижения, избрани специално да вдъхновяват доверие и отвореност към предизвикателствата, необходими в ежедневния растеж на фирмената дейност! За да получите своя безплатен календар 2012 от Microarea е достатъчно само да кликнете тук и да въведете Вашите данни и да добавите като съобщение “календар 2012“. В случай, че сте потребител на Mago.net обърнете се към Вашия Партньор на Microarea…за да започнете една Нова година изпълнена с предизвикателства и победи, благодарение на решенията на Microarea!
Microarea и България: Взаимно доверие за огромни резултати


21 юли 2011 г. by vsalaris


Mago.net in Bulgaria  

 

Мощно оръдие предоставено от Mago.net и големите потенциали на България са основната констатация от срещата, проведена в края на юни в Търговско-промишлената палата на Стара Загора, България.

от отдел Маркетинг 

На 29 юни в България бе организирана среща  от нашия партньор Gold - Актим, а домакин на събитието беше Търговско-промишлената палата в гр. Стара Загора, един от най-активните райони на страната. На срещата, предназначена за партньорите и крайните клиенти на Актим, присъстваха български компании и партньори на Microarea, както и Réka Ujj - International Sales Channel Manager и Даниела Петрова - Търговски Представител за България.

Réka Ujj започна с новия дизайн и лого на продуктите на Microarea, последвано от представяне на новите модули EasyAttachment и WMS за управление на документо оборота и логистиката като конкретно доказателство за гъвкавост и иновации.

След презентацията от страна на Microarea, за да отговори на многобройните въпроси и обясни спецификите на продукта на роден език, се включи и Цветан Казаков, Управител на друг партньор Gold на Microarea - Магоареа. 

Публиката прояви огромен интерес и любопитство към функионалностите на Mago.net характерни за българския пазар. Друга област, която предизвика дискусии бе управление на производството, където се разкрива пълния потенциал на Mago.net с предложения за завършени и гъвкави решения.

Събитието бе открито от консултанти по Евро проектите с презентация и пояснения по особено важна и актуална за момента тема свързана с Европейските фондове. Става въпрос за отварянето на нова процедура BG161РО003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Управляваш орган не програмата е Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

Основна цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на бизнес резултатите на българските малки и средни предприятия чрез предоставяне на финансова подкрепа за въвеждане на ситстеми за управление. На този етап от срещата, интересът на аудиторията достигна своя пик - Mago.net отговаря перфектно на изискванията  определени в процедурата на всеки един от етапите.

Юнската среща бе още едно доказателство, че събития на международно ниво са от изключителна важност и притежават голям мотивиращ заряд. Област Стара Загора за пореден път доказа, дори надмина очакванията, че е отворена към нови, печеливши сценарии за развитие ефективността на фирмите, цел която Microarea и партньорите от България преследват. 

Microarea представя Mago.net 3.5 SP1. Прогресът е лесен!


30 май 2011 г. by vsalaris


Mago.net update  

 

След стартирането на 4 април в Италия, вълнуващи новини относно най-новата версия на Mago.net 3.5 Service Pack 1. и на международна сцена.

Mago.net 3.5 Service Pack 1 е различен! В новата версия са променени логото и графиката, интегрирани са Google Maps и Skype, за да предложат максимално улеснение на всеки един потребител, но преди всичко най-голямата придобивка за потребителя е многоезичната помощ.

В действителност новата версия е снабдена с пълни речници насочени към България, Полша, Румъния, Швейцария и Унгария – целият потенциал на Mago.net 3.5 SP1 е на Ваше разположение, на предпочитания от Вас език!

Mago.net 3.5 SP1 не е само многоезичен инструмент, но също така Ви дава сигурност и надеждност. Периодичната система за идентичност чрез SMS се въвежда във всички страни, където Mago.net се разпространява. Сега, в случай че не разполагате с интернет връзка, с един SMS бихте могли да потвърдите автентичността на инсталирания във Вашата организация Mago.net. Активирайте незабавно тази услуга в зона Поверително от интернет сайта на Microarea.

С версия 3.5 SP1 Mago.net се разширява и Ви предлага нови функционалности за оптимизиране на ежедневните и извънредни задължения, благодарение на модулите предназначени за управление на документи, логистика и персонализацията на фирмените документи.

Microarea предлага решение за управлението на документо-потока и то е EasyAttachment. Този нов модул позволява да прикрепяте всеки електронен документ (файл) към фирмен документ (от системния регистър до всяко едно движение).

Модулът Warehouse Management System, известен още като „логистика” е друга изключителна придобивка на тази версия на Mago.net.

Още една невероятна характеристика на Mago.net 3.5 SP1 е EasyBuilder. Благодарение на EasyBuilder персонализирането на изгледа-формат на Mago.net става наистина лесно и бързо… ако искате да правите по-значителни промени, EasyBuilder Ви помага като предоставя мощни оръдия – .Net езиците за програмиране (C# и VB.Net освен Woorm script), които наистина правят това, което пожелаете.

Mago.net 3.5 SP1 е по-мощен, по-лесен за употреба и още по-ефективен – вижте презентационното видео… две минути и половина, запълнени с новости!

За да получите повече информация за новите модули на версия 3.5 SP1 бихте могли:

  • Да прочетете статиите публикувани в блога “Microarea Chronicles”;
  • Да посетите тематичния видео-канал в YouTube на Microarea;
  • Да се консултирате с документите, за да се запознаете отблизо с проектите и откриете в детайли как чрез EasyAttachment и Warehouse Management System бихте подобрили ефективността на Вашето предприятие, като в същото време EasyBuilder е също на разположение за тези от Вас, които искат да персонализират своя Mago.net;
  • Разбира се, за повече информация, можете да посетите зона Продукти от интернет сайта на Microarea.

Mago.net 3.5 SP2 предлага 140 нови функционалности, които ще подобрят ефективността на Вашата организация по един лесен и продуктивен начин. За да се възползвате от всичко това, не е необходимо никаква „миграция” или каквато и да е сложна процедура, защото това е като всеки друг Service Pack предлаган от нас, с тази разлика, че този път предлагаме много повече!

В действителност Mago.net 3.5 SP2 представлява една актуализация покрита от услугата Microarea Live Update. Свободно можете да я изтеглите от www.microarea.it ! В случай, че не сте абонирани за MLU – свържете се незабавно с обслужващия Ви партньор на Microarea и…. актуализирайте Вашия Mago!"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Search
Calendar
<<  януари 2021  >>
повтсрчепесъне
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Categories
Archive