InfoBusiness Connector е модул за Mago.net 3.7, който Ви дава достъп до света на Business Intelligence. Чрез него можете да достигнете забележителни успехи, благодарение на точния, ясен и незабавен поглед върху фирмените дейности.

Информацията, която ежедневно управлявате чрез вашето Mago.net е неоценимо преимущество за вашия бизнес. Подробният анализ на фирмените данни ви дава възможност да вземете правилните решения в точния момент.


Знаете, че Mago.net ви предлага интегриран инструмент – Woorm, с чиято помощ могат да се създават и персонализират отчети. Понякога обаче само отчет не е достатъчен. Той няма непосредствеността на тълкуването, както една графика например. Няма тази динамичност и гъвкавост, които са от значителна важност в определени случаи.

Продуктът, съчетаващ в себе си всички горни характеристики има едно име и то е InfoBusiness.  Това е Business Intelligence решението на Zucchetti, което се интегрира напълно с Mago.net посредством модула InfoBusiness Connector.

Да предположим, че бихте искали да видите данните по приходи от продажби вместо по клиент: така за нужната справка трябва да зададете необходимите параметри (…което не е толкова просто); чрез InfoBusiness бихте могли да го направите  веднага само с две кликвания!

Business Intelligence ви дава възможност да виждате данни форматирани различно от обичайните списъци – например върху географска карта, където (благодарение на различното оцветяване)  незабавно виждате  разликите в приходите по географски райони. С едно графично представяне на данните незабавно се виждат трендовете и разпределението на фирмените показатели, които представляват интерес за вас. Индикаторните табла дават ясна и недвусмислена информация за полажителни или отрицателни резултати. Разбира се, информацията може да ви се представи и в табличен вид, но с една непозната до сега динамичност: можете да премествате данните и да ги прегрупирате в движение; можете да добавяте такива, които не са били предвидени първоначално.  Накратко – имате пълната свобода да анализирате по начин и формат, в който предпочитате, за да сте ефективни и ефикасни в ежедневната ви дейност.

Чрез InfoBusiness Connector Microarea ви предлага един инструмент напълно задоволяващ изискванията на вашата организация. Благодарение на пълната интеграция между Mago.net и InfoBusiness вие сами решавате кои данни да управлявате с  Business Intelligence. Можете да анализирате данни от общо и аналитично счетоводство, състояние на дебити и кредити, активен и пасивен цикъл и складови данни.
Благодарение на новия модул, Mago.net е конфигуриран и напълно интегриран към Business Intelligence като в същото време представлява продукт от висока класа. Инструментът създаден от съвместната дейност между екипи на Microarea и развойният екип на InfoBusiness, гарантира  автоматичното генериране на информацията за правилното функциониране на Business Intelligence.

Както винаги, Microarea обръща внимание и на практичността на предлаганите решения: InfoBusiness Connector позволява незабавно да се започне работа, благодарение на бързите и лесни настройки.
За да ви илюстрираме по забавен и ефективен начин характеристиките на новия модул и предимствата, които предлага за вашата организация, създадохме този кратък видео-клип (със субтитри на английски език). Бихте могли да го видите чрез канала на Microarea в YouTube. Вижте и оставете вашите коментари!

Ефективност, интегрираност, независимост, прецизност и простота – изберете качественото като се доверите на InfoBusiness Connector, за да дадете на вашата фирма един истински Business Intelligence!