Mago.net in Bulgaria  

 

Мощно оръдие предоставено от Mago.net и големите потенциали на България са основната констатация от срещата, проведена в края на юни в Търговско-промишлената палата на Стара Загора, България.

от отдел Маркетинг 

На 29 юни в България бе организирана среща  от нашия партньор Gold - Актим, а домакин на събитието беше Търговско-промишлената палата в гр. Стара Загора, един от най-активните райони на страната. На срещата, предназначена за партньорите и крайните клиенти на Актим, присъстваха български компании и партньори на Microarea, както и Réka Ujj - International Sales Channel Manager и Даниела Петрова - Търговски Представител за България.

Réka Ujj започна с новия дизайн и лого на продуктите на Microarea, последвано от представяне на новите модули EasyAttachment и WMS за управление на документо оборота и логистиката като конкретно доказателство за гъвкавост и иновации.

След презентацията от страна на Microarea, за да отговори на многобройните въпроси и обясни спецификите на продукта на роден език, се включи и Цветан Казаков, Управител на друг партньор Gold на Microarea - Магоареа. 

Публиката прояви огромен интерес и любопитство към функионалностите на Mago.net характерни за българския пазар. Друга област, която предизвика дискусии бе управление на производството, където се разкрива пълния потенциал на Mago.net с предложения за завършени и гъвкави решения.

Събитието бе открито от консултанти по Евро проектите с презентация и пояснения по особено важна и актуална за момента тема свързана с Европейските фондове. Става въпрос за отварянето на нова процедура BG161РО003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Управляваш орган не програмата е Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

Основна цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на бизнес резултатите на българските малки и средни предприятия чрез предоставяне на финансова подкрепа за въвеждане на ситстеми за управление. На този етап от срещата, интересът на аудиторията достигна своя пик - Mago.net отговаря перфектно на изискванията  определени в процедурата на всеки един от етапите.

Юнската среща бе още едно доказателство, че събития на международно ниво са от изключителна важност и притежават голям мотивиращ заряд. Област Стара Загора за пореден път доказа, дори надмина очакванията, че е отворена към нови, печеливши сценарии за развитие ефективността на фирмите, цел която Microarea и партньорите от България преследват.