Microarea по света

Microarea вярва в капацитета на глобалния пазар, за да създава нови възможности за търговия за своите партньори. Ето защо, освен гъстата мрежа от представителства на италианска територия, гарантирана от повече от 350 партньори, тя присъства и на чуждестранния пазар. Понастоящем сме представени в България, Полша, Румъния, Швейцария и Унгария.


Ето цифрите на успеха за Microarea отвъд националните граници:

  • Повече от 200 инсталации;
  • 50 партньора;
  • 2-цифрен процент на увеличение на оборота;
  • Многобройни джойнт-венчъри между италиански търговски представители и чуждестранни партньори, за да могат да се предлагат персонализирани решения.

ERP Mago.net предлага пълна многоезична поддръжка, като позволява интерфейса на приложението да се използва на предпочитания от потребителя език. В допълнение, Mago.net съдържа и функционалните локализации, за да се нагоди към различните данъчни разпоредби и да обхване типичните потребности на пазара в страната, в която бива инсталиран."The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info