Силата на партньорството

Да станете партньор на Microarea означава да можете да се възползвате от всички възможности, които Ви предлага пазарът на ERP, като може да разчитате на компания като Microarea, която е в състояние да Ви даде всички необходими за Вашия бизнес инструменти за обучение, търговия, маркетинг и подпомагане.


40000 Потребители
10000 Компании
1300 Квалифицирани техници
250 Партньори
90 Квалифицирани разработчици
100 Вертикални индустриални решения
34 Години опит в приложенията за ERP
10 Езика
9 Европейски страни

Изборът на търговски партньор представлява много важен момент за реалността на определена фирма, това изисква голямо внимание и акуратна преценка, тъй като от този избор може да зависи бъдещето на тази фирма.

В наши дни не е лесно да се ориентирате измежду многобройните предложения, които заливат пазара на управленски софтуер. Microarea, която от самото си създаване изгради на базата на канал своята търговска политика, предлага на своите партньори инструменти, които са в състояние да създават стойност и да повишават конкурентноспособността на мрежата на националните и международните пазари.