Помощ за потребителя

Използвайте продуктите на Microarea с максималната сигурност и с най-добрата помощ! Техническото обслужване на клиентите е предоставено на партньорите на Microarea, доверете им се!


Техническото обслужване на клиентите е предоставено на партньорите на Microarea, доверете им се!

Силни страни

Познаване на крайния клиент - отзивчивост/спечелване на доверието (навици, поведение, компетениции). Установяване степента на удовлетвореност на крайния клиент. Процес на взаимен обмен за разрешаване на проблеми - анализ/задоволяване на потребностите (чрез обмяна на информация/ данни, мнения, препоръки). Тези резултати са в основата на оценяването на нашия продукт и/или система. Управление на отказванията от договора - дейности, които спомагат за  оценката на това решение. Управление на възстановяване на клиент - диалог с клиента, за да се установят причините за това действие (идентифициране на проблема). Опит за посредничество с цел отстраняване на бъдеща неудовлетвореност.

Как се влиза в резервираната зона 

Microarea гарантира на всички свои потребители, разполагащи с активна услуга MLU, достъпа до зоната Поверително на портала на Microarea.

Влезте с потребителското си име и парола за достъп в зоната Поверително и ще можете:

  • да получите достъп до форума на Microarea Community;
  • да установите конфигурацията на инсталираните продукти;
  • да се консултирате за статуса на лицензите;
  • да сключите договор за актуализиране на продукта;
  • да следите за наличните актуализации и евентуалното им изтегляне;
  • да се консултирате  с често задаваните въпроси - FAQ.

Все още нямате потребителско име и парола за достъп? Кликнете тук, за да ги получите!