Помощ за потребителя

Използвайте продуктите на Microarea с максималната сигурност и с най-добрата помощ! Техническото обслужване на клиентите е предоставено на партньорите на Microarea, доверете им се!


Техническото обслужване на клиентите е предоставено на партньорите на Microarea, доверете им се!

Силни страни

Познаване на крайния клиент - отзивчивост/спечелване на доверието (навици, поведение, компетениции). Установяване степента на удовлетвореност на крайния клиент. Процес на взаимен обмен за разрешаване на проблеми - анализ/задоволяване на потребностите (чрез обмяна на информация/ данни, мнения, препоръки). Тези резултати са в основата на оценяването на нашия продукт и/или система. Управление на отказванията от договора - дейности, които спомагат за  оценката на това решение. Управление на възстановяване на клиент - диалог с клиента, за да се установят причините за това действие (идентифициране на проблема). Опит за посредничество с цел отстраняване на бъдеща неудовлетвореност.

Как се влиза в резервираната зона 

Microarea гарантира на всички свои потребители, разполагащи с активна услуга MLU, достъпа до зоната Поверително на портала на Microarea.

Влезте с потребителското си име и парола за достъп в зоната Поверително и ще можете:

  • да получите достъп до форума на Microarea Community;
  • да установите конфигурацията на инсталираните продукти;
  • да се консултирате за статуса на лицензите;
  • да сключите договор за актуализиране на продукта;
  • да следите за наличните актуализации и евентуалното им изтегляне;
  • да се консултирате  с често задаваните въпроси - FAQ.

Все още нямате потребителско име и парола за достъп? Кликнете тук, за да ги получите!"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info