Помощ за търговските представители

Microarea съпътства своите партньори във всички фази на развитие на бизнеса с услуги за помощ, насочени към специфичните им нужди


С възможност за показване на маркетинговата комуникация, изпратена до този момент в мрежата, търговската и техническа информация за решенията; Консултиране на доклади (MLU изтича скоро), Управление на клиентите, "Лов" на договори и др.
 

Серия от маркетингови услуги, за да се отличавате и да можете да се възползвате от новите възможности за бизнес.

Включва услуги като заявка за помощ, новостите и незабавното предоставяне на актуализациите и издаването на планирани нововъведения и още много други. Чрез портала клиентите могат да получат достъп до информацията по всяко време и навсякъде. От портала е възможно да се изпращат сигнали и да се проверява статуса на обработката им. Клиентите могат да получават достъп до сървис пакетите (Service Pack) на продуктите, също и до документацията, необходима за тяхната работа."The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info