Услуги на Microarea за потребители и партньори

Microarea предлага многобройни услуги съобразени с особеностите на своите потребители и партньори.


Microarea гарантира многобройни услуги от най-високо качество, за да подпомогне по най-добрия начин своите потребители и партньори.

Техническо обслужване и помощ

За клиентите
За партньорите
  • NON EXISTING PAGE: Съпътства и съветва партньора в ежедневната му работа.
  • NON EXISTING PAGE: Гарантира наличието на компетентен и високо професионален Call Center.
  • NON EXISTING PAGE: Рекламни материали в помощ на Вашата промоционална дейност и при продажбите.

Обучение

За клиентите
  • Повече от 100 e-learning курсове на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да извлечете максимална полза от Mago.net!
За партньорите


"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info