Клиенти и потребители на Mago.net

Потребителите на Mago.net са в много широк диапазон от търговски дейности.
Благодарение на софтуерната екосистема на Mago.net всяко предприятие (независимо дали се занимава с производство, търговия или услуги) открива в Mago.net надежден и цялостен ERP продукт, който непосредствено увеличава фирмената ефективност.


Графиката представя широкия диапазон от области, в които Mago.net се използва всеки ден, за да се управлява по най-добрия начин бизнеса на хиляди фирми.

Не откривате Вашия сектор? Не е проблем - съществуват повече от 3000 фирми, работещи в различни сектори от тези, които са представени тук и тези фирми откриха в софтуерната екосистема на Mago.net отговорът на всички свои потребности!

Distribution of Mago.Net users per market sector


"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Нашите цифри

40000 Потребители
10000 Компании
1300 Квалифицирани техници
250 Партньори
90 Квалифицирани разработчици
100 Вертикални индустриални решения
31 Години опит в приложенията за ERP
10 Езика
7 Европейски страни