Клиенти и потребители на Mago.net

Потребителите на Mago.net са в много широк диапазон от търговски дейности.
Благодарение на софтуерната екосистема на Mago.net всяко предприятие (независимо дали се занимава с производство, търговия или услуги) открива в Mago.net надежден и цялостен ERP продукт, който непосредствено увеличава фирмената ефективност.


Distribution of Mago.Net users per market sector

Графиката представя широкия диапазон от области, в които Mago.net се използва всеки ден, за да се управлява по най-добрия начин бизнеса на хиляди фирми.

Не откривате Вашия сектор? Не е проблем - съществуват повече от 3000 фирми, работещи в различни сектори от тези, които са представени тук и тези фирми откриха в софтуерната екосистема на Mago.net отговорът на всички свои потребности!

40000 Потребители
10000 Компании
1300 Квалифицирани техници
250 Партньори
90 Квалифицирани разработчици
100 Вертикални индустриални решения
34 Години опит в приложенията за ERP
10 Езика
9 Европейски страни"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info