Партньорство: Community Program

Ако станете партньор на Microarea, получавате веднага шанса да се възползвате от всички възможности, които предлага пазарът.


Пълен комплект от предимства

Никакви разходи за започване
Днес е възможно да станете партньор на Microarea, без да похарчите дори и едно евро.
Нито един друг наш конкурент не Ви позволява да имате среда на разработки, пълен комплект онлайн курсове и надежден продукт без никакви разходи!

Веднага на пазара
Подпишете договора и можете да започнете веднага да предлагате и продавате продуктите и услугите на Microarea.
Обучение 24 часа на ден, за да планирате в пълна независимост обучението на Вашия технически и търговски персонал.
Презентации, техническа документация, видео стриминг, онлайн семинари и много други неща, за да анализирате задълбочено всички проблеми, възникващи около продукта.
Skype, VNC, имейл: специалистите на Microarea са винаги на разположение, за да Ви предложат помощта си.

Повече бизнес възможности
Нито един друг продукт не е толкова отворен за персонализиране и интегриране с допълнителни продукти на трети производители, както Mago.net;
Дайте Вашия принос за общността, за да разменяте своя опит, информация и помощ по вертикалните структури, разработени за Mago.net;

По-високи печалби за партньора
Решавате да инвестирате само в момента, който смятате за подходящ, за да можете да планирате и на намалите разходите по най-уместния начин;
Можете да се възползвате от канал на професионалисти, за да промотирате Вашите решения;
Microarea Ви предоставя ресурси, за да извършвате дейности, свързани с телемаркетинг.

MICROAREA ПРЕДЛАГА НА ПАРТНЬОРИТЕ: РЕШЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩ