Партньорство: Community Program

Ако станете партньор на Microarea, получавате веднага шанса да се възползвате от всички възможности, които предлага пазарът.


Пълен комплект от предимства

Никакви разходи за започване
Днес е възможно да станете партньор на Microarea, без да похарчите дори и едно евро.
Нито един друг наш конкурент не Ви позволява да имате среда на разработки, пълен комплект онлайн курсове и надежден продукт без никакви разходи!

Веднага на пазара
Подпишете договора и можете да започнете веднага да предлагате и продавате продуктите и услугите на Microarea.
Обучение 24 часа на ден, за да планирате в пълна независимост обучението на Вашия технически и търговски персонал.
Презентации, техническа документация, видео стриминг, онлайн семинари и много други неща, за да анализирате задълбочено всички проблеми, възникващи около продукта.
Skype, VNC, имейл: специалистите на Microarea са винаги на разположение, за да Ви предложат помощта си.

Повече бизнес възможности
Нито един друг продукт не е толкова отворен за персонализиране и интегриране с допълнителни продукти на трети производители, както Mago.net;
Дайте Вашия принос за общността, за да разменяте своя опит, информация и помощ по вертикалните структури, разработени за Mago.net;

По-високи печалби за партньора
Решавате да инвестирате само в момента, който смятате за подходящ, за да можете да планирате и на намалите разходите по най-уместния начин;
Можете да се възползвате от канал на професионалисти, за да промотирате Вашите решения;
Microarea Ви предоставя ресурси, за да извършвате дейности, свързани с телемаркетинг.

MICROAREA ПРЕДЛАГА НА ПАРТНЬОРИТЕ: РЕШЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩ

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×