Предимства от програмата Microarea Community

Изберете нивото на партньорство с Microarea, което е най-подходящо за Вашите нужди: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond или ISV. Открийте предимствата, които всяко ниво Ви предоставя на разположение.


Microarea Silver Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продуктите и услугите на Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно от сайта
 • Договаряне на условията за плащане
 • Лицензи за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добрите условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Видимост на сайта на Microarea
 • Помощ при създаването на макс. 2 истории за успех

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение на продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение на средите за разработка и интеграция на Microarea

Предимства от разработки

 • Лиценз за разработки
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническата помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Основен пакет на „Incident” за продукта

Microarea Gold Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продуктите и услугите на Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Mаркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване на сайта на Microarea
 • Помощ за създаването на история за успех
 • Достъп до маркетинговите фондове 

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение на продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение на средите за разработка и интеграция на Microarea
 • 50% отстъпка върху участието в семинарите на Microarea
 • 20% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработки EasyBuilder
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Основен пакет Plus от „Incident” за продукта
 • Основен пакет Plus от „Incident” за разработка

Microarea Platinum Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продукти и услуги на Microarea
 • Пропорционална отстъпка спрямо продадените продукти
 • Търговски помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване в сайта на Microarea
 • Помощ за създаване на история за успех
 • Показване в Newsletter
 • Достъп до маркетинговите фондове 
 • Показване на сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции
 • Участие и изложение на панаири на щандовете на Microarea
 • Маркетингова дейност чрез канала Microarea

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение за продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка и на интеграция Microarea
 • 20% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработки EasyBuilder
 • Среда за разработки TaskBuilder.net
 • Лиценз за разработване
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Community
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет „Professional Incident” за продукта
 • Основен пакет „Incident” за разработването
 • Допълнителни „Incident” в зависимост от броя на активните потребители
 • 5% отстъпка при закупуването на допълнителни Incident

Microarea Diamond Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продукти и услуги Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване на сайта на Microarea
 • Помощ за създаване на история за успех
 • Достъп до маркетинговите фондове (макс. 6% от собствения годишен оборот от продадени продукти)
 • Показване в Newsletter
 • Показване в сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции
 • Реклама на партньора на сайта Microarea
 • Възможност за използване на платформата Microarea за предоставяне на онлайн курсове на вертикалите за общността
 • Маркетингова дейност чрез канала Microarea
 • Участие в панаири на щандовете на Microarea

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение за продуктите Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка и на интеграция Microarea
 • Безплатно участие в семинарите на Microarea
 • 30% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработка EasyBuilder
 • Платформа за разработка TaskBuilder.net
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет Professional от „Incident” за продукта
 • Основен пакет Plus от „Incident” за разработване
 • Допълнителни „Incident” в зависимост от броя на активните потребители
 • 10% отстъпка за закупуването на допълнителни Incident

Microarea ISV Partner
mago4

Търговски предимства

 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия 
 • Лиценз за демонстративна употреба

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство 
 • Показване в сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции 
 • Помощ за създаването на история за успех
 • Маркетингова дейност чрез канала на Microarea
 • Показване в Newsletter
 • Участие на щандовете на Microarea на изложения и панаири

 

 Предимства при обучение

 • Достъп до онлайн обучението на продукта 
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка

Предимства от разработване 

 • Безплатно използване на EasyBuilder  
 • Лиценз за разработка 
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании 

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Общността 
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет "Incident" за разработване

 

Предимства от обучение"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info