Предимства от програмата Microarea Community

Изберете нивото на партньорство с Microarea, което е най-подходящо за Вашите нужди: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond или ISV. Открийте предимствата, които всяко ниво Ви предоставя на разположение.


Microarea Silver Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продуктите и услугите на Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно от сайта
 • Договаряне на условията за плащане
 • Лицензи за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добрите условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Видимост на сайта на Microarea
 • Помощ при създаването на макс. 2 истории за успех

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение на продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение на средите за разработка и интеграция на Microarea

Предимства от разработки

 • Лиценз за разработки
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническата помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Основен пакет на „Incident” за продукта

Microarea Gold Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продуктите и услугите на Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Mаркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване на сайта на Microarea
 • Помощ за създаването на история за успех
 • Достъп до маркетинговите фондове 

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение на продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение на средите за разработка и интеграция на Microarea
 • 50% отстъпка върху участието в семинарите на Microarea
 • 20% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработки EasyBuilder
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Основен пакет Plus от „Incident” за продукта
 • Основен пакет Plus от „Incident” за разработка

Microarea Platinum Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продукти и услуги на Microarea
 • Пропорционална отстъпка спрямо продадените продукти
 • Търговски помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване в сайта на Microarea
 • Помощ за създаване на история за успех
 • Показване в Newsletter
 • Достъп до маркетинговите фондове 
 • Показване на сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции
 • Участие и изложение на панаири на щандовете на Microarea
 • Маркетингова дейност чрез канала Microarea

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение за продуктите на Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка и на интеграция Microarea
 • 20% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработки EasyBuilder
 • Среда за разработки TaskBuilder.net
 • Лиценз за разработване
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Community
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет „Professional Incident” за продукта
 • Основен пакет „Incident” за разработването
 • Допълнителни „Incident” в зависимост от броя на активните потребители
 • 5% отстъпка при закупуването на допълнителни Incident

Microarea Diamond Partner
mago4

Търговски предимства

 • Препродажба на продукти и услуги Microarea
 • Пропорционална отстъпка върху препродажбата спрямо продадените продукти
 • Търговска помощ директно на сайта
 • Договорени условия за плащане
 • Лиценз за демонстративна употреба
 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия
 • Интерактивни демонстрации на продукта онлайн за потенциални потребители
 • Управление на евентуални „lead inbound”

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство
 • Показване на сайта на Microarea
 • Помощ за създаване на история за успех
 • Достъп до маркетинговите фондове (макс. 6% от собствения годишен оборот от продадени продукти)
 • Показване в Newsletter
 • Показване в сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции
 • Реклама на партньора на сайта Microarea
 • Възможност за използване на платформата Microarea за предоставяне на онлайн курсове на вертикалите за общността
 • Маркетингова дейност чрез канала Microarea
 • Участие в панаири на щандовете на Microarea

Предимства от обучение

 • Достъп до пълното онлайн обучение за продуктите Microarea
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка и на интеграция Microarea
 • Безплатно участие в семинарите на Microarea
 • 30% отстъпка върху консултантските дейности на Microarea

Предимства от разработване

 • Среда за разработка EasyBuilder
 • Платформа за разработка TaskBuilder.net
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите Microarea
 • Взаимодействие с Общността (Community)
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет Professional от „Incident” за продукта
 • Основен пакет Plus от „Incident” за разработване
 • Допълнителни „Incident” в зависимост от броя на активните потребители
 • 10% отстъпка за закупуването на допълнителни Incident

Microarea ISV Partner
mago4

Търговски предимства

 • Закупуване на лиценз за вътрешна употреба при най-добри условия 
 • Лиценз за демонстративна употреба

Маркетингови предимства

 • Използване на логотипове на партньорство 
 • Показване в сайта Microarea на вертикалните приложения и интеграции 
 • Помощ за създаването на история за успех
 • Маркетингова дейност чрез канала на Microarea
 • Показване в Newsletter
 • Участие на щандовете на Microarea на изложения и панаири

 

 Предимства при обучение

 • Достъп до онлайн обучението на продукта 
 • Достъп до пълното онлайн обучение за средите на разработка

Предимства от разработване 

 • Безплатно използване на EasyBuilder  
 • Лиценз за разработка 
 • Ключ на производителя за интеграция с продукти на трети компании 

Предимства от техническа помощ

 • Достъп до блоговете и форумите на Microarea
 • Взаимодействие с Общността 
 • Достъп до бета-версиите и планираните пускания на пазара
 • Пакет "Incident" за разработване

 

Предимства от обучение