Екосистемата на Mago.net

Екосистемата е система, в която членовете извличат взаимна полза от участието на другите. Екосистемата на Mago.net се състои от множество елементи (самата Mago.net и вертикалните елементи, разработени от партньорите), които взаимно се интегрират, разширяват функциите на управленския софтуер и носят ползи на използващата ги фирма.


Mago expands its functionality by integrating with several Zucchetti Solutions.

Сектори на пазара

Retail tradeShipping and Transport

Фирмени потребности

Business IntelligenceCRM Selling (SFA)


"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea RSS - Решения за Mago.net
  Запиши се