Mago.net Standard Edition

Mago.net Standard Edition

Ефикасно приложение, предназначено за управление на малки предприятия, търсещи лесни за употреба ИТ решения с множество функционалности и едно наистина привлекателно съотношение качество/цена.


 Цел

Много малки фирми

1-2 работни места
Търговия на дребно.
Базовa потребност за управление Описание

Малкият бизнес се нуждае от гъвкави и ефикасни инструменти, които да позволяват на служителите да изпълняват задълженията си бързо и лесно. Малък бизнес не означава липса на големи амбиции: точно обратното, намирането на специфичен целеви пазар може да се окаже задвижващия фактор за растеж. Това води до използване на ИТ инфраструктури, които да го обслужват. Именно това е целта, която Mago.net се опитва да постигне.

Mago.net Standard Edition предлага:

  • Опростена инсталация и конфигурация
  • Улеснен и ефективен анализ и мониторинг на данните
  • Набор от модули, предназначени за нуждите на малкия бизнес
  • Високо ниво на интеграция с MS Office
  • Онлайн курсове на обучение за бърза и удобна работа с продукта.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×