Mago.net Professional Lite Edition

Mago.net Professional Lite Edition

Идеално за малки компании с област на дейност в секторите: услуги, търговия, логистика и дистрибуция. Цялостното управление на администрация, активен и пасивен цикъл, магазинаж и логистика спомага за рационализация на бизнеса. Предлага едно гъвкаво и лесно адаптиращо се решение към променящите се изисквания на бизнеса.


 Цел

Малки търговски и логистични фирми

1-5 работни места
Вътрешно управление на административния цикъл.
Търговски фирми и фирми за основна преработка.
Опростени потребности за сигурност. Описание

Mago.net Professional Lite EdiUon е версия създадена за търговски компании, имащи нужда от многофункционално и гъвкаво решение с усъвършенствани функции, лесна за употреба и поддръжка. Mago.net Professional Lite Edition включва широка гама от модули, които предлагат надеждно управление на данни, сигурност, отчетност чрез Интернет и планиране на процеси на базата на бизнес планове.

Mago.net Professional Lite Edition предлага:

  • Модулна и гъвкава структура
  • Управление на защитата на фирмените данни
  • Високо ниво на интеграция с MS Office за входящи и изходящи данни
  • Усъвършенствана отчетност
  • Широка гама от модули за всички нужди на управлението
  • Многоезичен интерфейс

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×