Mago.net Professional Edition

Mago.net Professional Edition

Версия, предназначена да подпомага малките и средни търговски или производствени предприятия, улесняващи управлението на сложните и специфични процеси на бизнеса. Програмната конфигурация е с възможност за адаптиране във времето към растежа на компанията и динамично променящите се изисквания.


 Цел

Малки и средни предприятия

5-20 работни места
Вътрешно управление на административния, активния, пасивния и логистичния цикъл. Управление на производството и на съответните етапи. Стремеж към намаляване на разходите и към подобряване на фирмената ефективност. Повишена потребност от сигурност. Описание

Mago.net Professional Edition предлага на малкия и среден бизнес пълен пакет от административни, търговски, логистични и производствени инструменти, които организират ефективно и рационализират всички вътрешни и външни бизнес процеси. С Mago.net Professional Edition може да използвате пълния потенциал и гъвкавост на технологии от последно поколение, създадени да поддържат напълно дейността на една фирма.

Mago.net Professional Edition предлага:

  • Всички функционалности на Lite Edition
  • Лесно управление на производствените модули
  • Специфични отчети за целите на производството

     

Производствените модули осигуряват нужната гъвкавост на тази версия, която е насочена към производители, за да могат компаниите да управляват и подобряват позициите си на местните и международни пазари.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×