Mago.net Enterprise Edition

Mago.net Enterprise Edition

Предназначена за средно големи предприятия, системата дава пълен преглед на фирмените управленски стратегии - разширено управление на производството, администрацията, контрол и управление на логистиката. Предлага мощни инструменти за анализ на данни и разширени функции за сигурност.


 Цел

Финансови и промишлени предприятия

Над 10 работни места
Усъвършенствано управление на административния, активния, пасивния, логистичния и производствения цикъл.
Усъвършенствано управление на производството и съответните му фази.
Управление на трети фирми.
Ефективни инструменти за анализ на данните и изготвянето на доклади. Потребност за сигурност, обхващаща всички фирмени сектори. Описание

За да бъдат ефективни, малките и средни предпиятия трябва да притежават способността своевременно да се адаптират към постоянно променящото се търсене и условията на пазара, на който упражняват дейността си.

Mago.net Enterprise Edition е създадена точно за такъв тип компании, като нейната гъвкавост и възможности за индивидуализиране спомагат за незабавна реакция към пазарните промени и за насочване на продуктите и услугите в съответствие с възникващите възможности за успешна реализация. 

Програмата е в състояние да проследи цялостното стратегическо управление на едно предприятие.

Системата предлага два вида потребителски лиценза, в зависимост от типа краен потребител (Финансов потребителски лиценз и Пълен потребителски лиценз). Всяка една компания може да използва различни типове лицензи според нуждите на работещите специалисти. Финансовият потребителски лиценз позволява достъп до всички административни и търговски модули, включително и инструментите, докато единствено с Пълния потребителски лиценз имате достъп до цялостната конфигурация и функционалност на системата. Лицензите, за разлика от другите версии, са отворени и дават възможност на няколко потребителя да имат пълнофункционален достъп до програмата по различно време.

Mago.net Enterprise Edition предлага:

  • Всички функционалности на версия Professional Edition
  • Нови и усъвършенствани функции за планиране на производството 
  • Ценообразуване, съобразено с фирмените особености
  • Два вида потребителски лицензи (Финансов и Пълен) в зависимост от типа краен потребител 
  • Потребителски лиценз в отворена версия

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×