Пълно ERP решение

Пълно ERP решение

Налична в 4 издания с повече от 50 модула, Mago.net е водеща по отношение на пълнота и гъвкавост. ERP системата веднага задоволява вашите професионални потребности.


Mago.net е готова да ви помогне да се справите с ежедневните предизвикателства на бизнеса. Обхватът от решения, които  предлага ERP системата на Microarea  може да оптимизира опита  ви във вашата пазарна ниша: финанси и счетоводство, производство, логистика, закупуване... модулата й конструкция се адаптира към вашите уникални фирмени нужди.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×