Пълно ERP решение

Налична в 4 издания с повече от 50 модула, Mago.net е водеща по отношение на пълнота и гъвкавост. ERP системата веднага задоволява вашите професионални потребности.


Mago.net е готова да ви помогне да се справите с ежедневните предизвикателства на бизнеса. Обхватът от решения, които  предлага ERP системата на Microarea  може да оптимизира опита  ви във вашата пазарна ниша: финанси и счетоводство, производство, логистика, закупуване... модулата й конструкция се адаптира към вашите уникални фирмени нужди."The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info