Mago.net: Инструменти за наблюдение

Mago.net: Инструменти за наблюдение

Информационната система е сърцето на една съвременна компания. Управляваната от нея информация трябва да циркулира свободно, като същевременно подлежи на адекватна защита от неоторизиран достъп и контрол на самите дейности по защитата й.

Mago.net предоставя всичките необходими инструменти за контрол на достъпа до фирмена информация и работата с нея в зависимост от организационните изисквания на дадена компания.


Permessi utente su oggetto gestionale

Сигурност

Сигурността и защитата на данните са от изключителна важност за всяка организация. Модулът Сигурност представлява гъвкаво и мощно средство, което гарантира защитата на фирмените данни. Този модул може да бъде използван и при определяне нивата на достъп до фирмените данни от потребителите чрез определяне на "профили за сигурност".

За да узнаете повече >>
Impostazione dei divieti di accesso su rami del menù mediante Security Light

Сигурност Базова

Модулът Сигурност Базова представлява опростен и лесен начин за управление на сигурността.

Може да гарантира защитата на фирмените данни, благодарение на конфигурациите за достъп или забрана на потребителя до дадени функционални нива чрез профилиране на дейностите свързани със заеманата позиция.

За да узнаете повече >>
La configurazione della tracciatura

Системен контрол

Този модул на Mago.net се занимава с регистриране на операции, извършвани с фирмената база данни, което позволява постоянен контрол и проследяване на данните.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×