Mago.net: Инструменти за подобряване

Mago.net: Инструменти за подобряване

Mago.net предоставя необходимите инструменти за подобряване на информационния поток в една организация, което позволява съставянето на индивидуални доклади, лесна обмяна на информация и автоматизиране на повтарящи се процеси.  


apertura di report secondari con collegamenti ipertestuali

Woorm

WOORM (Windows Object Oriented Report Maker - Съставител на индивидуални отчети) е генератор на отчети, който спомага за бързото и лесно създаване на списъци, статистики, фактури и др.

Модулът е съчетание на мощно средство за събиране на данни и интуитивен графичен дизайн за съставяне на отчети съвместими с всеки принтер.

Данните могат да се експортират в Word, Excel или да се прикачат към имейли. Mago.net разполага с множество отчети готови за използване или персонализирани съгласно фирмените особености.

За да узнаете повече >>
Filtro su Istogramma venduto/costo di produzione - InfoBusiness Connector

InfoBusiness Connector

Thanks to the InfoBusiness Connector you can now join, easily and in no time, the Business Intelligence world.
The company data analysis is incredibly effective thanks to the elasticity of The Business Intelligence platform InfoBusiness.
Thanks to the dashboards, maps, pie charts, histograms, pivot tables, it is now easy to make the right decision at the right time!

За да узнаете повече >>
Il menu di navigazione sui report di EasyLook è conforme a quello di Mago.Net

EasyLook

Чрез EasyLook е възможно всичките разширени функции за отчетност на WOORM да се стартират в общ интернет браузър. Във всеки момент можете да разполагате и държите под контрол данните от Mago.net  дори и да сте извън офиса.

EasyLook позволява изграждането на личен фирмен портал за отчети, с персонализирано лого, цветове, фонове и т.н. и даването на достъп на партньори и служители до информация като в същото време държите пълен контрол над сигурността на фирмените данни.

За да узнаете повече >>
Invio e-mail di un report

Mail Свързване

Mail свързване позволява изпращането на документи по имейл или факс и архивирането им в PDF формат. Потребителският интерфейс възпроизвежда най-често използваните дейности от електронната поща, като изпращането на фактури, извлечения по сметки, статистиики и т.н. се превръща в една бърза и при желание напълно автоматизирана операция!

За да узнаете повече >>
PostaLite, finestra di esportazione documento

PostaLite

With one simple click you can now send letters, communications, dunning letters, invoices or any other type of document via mail, this thanks to Mago.net and the Zucchetti PostaLite service. No more queues at the post office, stamps, placing in envelopes or labeling: Mago.net will take care of everything with PostaLite!

За да узнаете повече >>
Attività schedulate in sequenza

Съставител на Задачи

Модулът Организатор на Задачи е създаден за изпълнението на автоматизирани процесуални дейности от определено работно място, на определена дата и по определено време, без да е необходимо взаимодействие с потребителя по време на изпълнението.

За да узнаете повече >>
Repository documenti archiviati

EasyAttachment

EasyAttachment представлява система за архивиране на документи напълно интегрирана с  Mago.net.
Благодарение на новия и иновативен интерфейс, потребителят ще може съвсем лесно да превърне в електронен вариант и прикрепи всеки нужен документ. Снимки и текстове сега са на разстояние едно кликване с бутона на мишката!  

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×