Mago.net - Демонстрация на функциите на продукта

Mago.net - Демонстрация на функциите на продукта

В този сектор ще Ви демонстрираме нагледно функциите на продукта. С помощта на видеклипове и снимки на екрани ще Ви илюстрираме ежедневната работа с тази ERP система. 


Функции на продукта


Основни функции

Функции, налични във всяка конфигурация. Mago.net предлага на Вашата компания многобройни инструменти за по-доброто управление на бизнеса.

Администриране

Пълен контрол. Всички административни дейности се извършват с едно натискане на мишката. Инструменти за анализ и проверка за пълен контрол на бизнеса Ви.

Покупки и Продажби

Ефективно управление на веригата за доставки (Supply chain). От офертата до фактурирането, активно или пасивно, Mago.net е идеалното решение.

Материални Запаси

Оптимизация на складовите наличности, точна оценка на излишъците и проверка местоположението на даден артикул - всички тези дейности са опростени и интуитивни с Mago.net.

Производство

Прецизност и точност са ключови думи за успеха на едно производствено предприятие. Mago.net е програмата, която управлява производство и планиране.

Инструменти за наблюдение

Сигурност за данните и проследяване на дейностите: защита на фирмените данни точно и лесно с Mago.net.

Инструменти за допълване

"Отворена" управленска система - интеграция с XML, Word и Excel като алтернативен потребителски интерфейс, технология SaaS и развитие на предпочитан език за интегриране и персонализиране. 

Инструменти за подобряване

Достъп до Mago.net през интернет, спестяване на време и средства чрез автоматизирано изпращане на имейли, персонализирани отчети, както и плануване на дейностите, които да бъдат автоматизирани.

Additional Features

Mago.net Extension are additional licenses designed to cover a wide range of management scenarios to meet the needs of many companies.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Mago Plus
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×