Основни функции на Mago.net

Основни функции на Mago.net

Mago.net е модулен управленски софтуер, който позволява да се изберат свободно кои функции да бъдат инсталирани и използвани. Някои от основните функции са винаги налични във всяка конфигурация и образуват набор от общи ресурси за цялото приложение.


Il programma può essere usato da utenti di lingua diversa anche all’interno della stessa azienda

Многоезичен, мултивалутен

Mago.net е международен управленски софтуер: може да бъде използван на различни езици и управлява данни, представени чрез различни езици. Разполага с цялостно мултивалутно управление на документи и суми, изразени в различни валути.

Освен това е съобразен с данъчните нормативи на различни държави, така че може да бъде използван и извън пределите на Италия.

За да узнаете повече >>
Mappe di Google integrate

Управление на доставчици, клиенти и контакти

Личните данни на клиенти, доставчици и лица за контакт съдържат освен основна информация, също така и широка гама от данни, използвани от различните модули на програмата.

Разнообразните видове документи позволяват да се управляват независимо един от друг съществуващите "официални" клиенти и доставчици от потенциалните бъдещи клиенти и доставчици, с които фирмата се е свързвала, но с които все още не са сключвани никакви договорни споразумения.

За да узнаете повече >>
L'esportazione dati

Административна конзола

Административната конзола е инструментът, който е в състояние да създава и администрира инфраструктурата за правилното функциониране на дадена инсталация на Mago.net .

За да узнаете повече >>
Navigazione grafica documenti con finestra secondaria

Графична навигация между документите

За управлението на целия жизнен цикъл на документите за продажба и покупка Mago.net предоставя много ефикасен инструмент: Графичната навигация между документите. Като се вземе даден клиент или доставчик, е възможно да се прегледа и промени всеки един документ, свързан с него: едно истинско средство за контрол.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×