Mago.net: Производство

Mago.net: Производство

Производствената част предвижда набор от функции, създадени в интерес на оперативната ефективност и организация на производствените процеси. Проектирана е да управлява цялостно потока от производствени документи и правилното  използване на материали, полуфабрикати и готова продукция на склад.


Navigazione Grafica della Distinta Base

Разходни норми

Разходни Норми е гъвкав инструмент предназначен за различни производства. Модулът управлява компонентния състав на продуктите и контролиране на разходите, произлизащи от това.

За да узнаете повече >>
Codifica delle Varianti

Варианти

Вариантите позволяват да се съставят и управляват подобни артикули, базирани на определена разходна норма и характеризираща се с общи елементи. Специфичните особености на всеки артикул могат да се управляват чрез дефиниране на вариантите на материалите.

За да узнаете повече >>

Конфигуратор

Конфигураторът служи за определяне алтернативите на всеки продукт за нуждите на производство и продажби.

За да узнаете повече >>
Produzione Base - Analisi Producibilità

Производство Основно

Основно производство е модул, предназначен за малки фирми с проблемно производство. Представлява гъвкав и лесен за използване многофункционален инструмент.

За да узнаете повече >>
Produzione Avanzata - Pannello di Controllo

Производство Разширено

Производство Разширено е модул, създаден да задоволи нуждите на средно големи предприятия. Целта е да се предостави опростен и универсален, но в същото време многофункционален инструмент, който да улесни ежедневната работа на потребителя. 

За да узнаете повече >>
Gestione Ordini Aperti: Contratto Cliente Programmato

Отворени Поръчки

Модулът Отворени и Планирани Поръчки има за цел да отговори на изискванията на предприятия, нуждаещи се от динамично планиране на количествата за доставка в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.  

За да узнаете повече >>
Material Requirements Planning: Opzioni MRP Wizard

Material Requirements Planning (MRP)

Планирането е гъвкав и ефикасен инструмент, който оптимизира и улеснява планирането на производството. Вижте подробно как процедурата може да Ви помогне в процеса на организиране и програмиране.

За да узнаете повече >>
CRP: Gantt Ordini di Produzione

Capacity Requirements Planning (CRP)

Разглежданата процедура позволява да се извършва планирането на дейността на определена фирма в средно- и дългосрочен план, като се използват техники за планиране на производствените ресурси.

За да узнаете повече >>
Monitor Manufacturing Mobile - Manufacturing Mobile di Mago.net

Manufacturing Mobile

Manufacturing Mobile permits to perform manufactuting confirmation using a mobile device.

The module extends WiFi benefits to the manufacturing chain, and takes Mago.net mobile features to a further level.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×