Mago.net: Материални Запаси

Mago.net: Материални Запаси

Модулът Материални Запаси на Mago.net дава възможност за оптимизация на складовите наличности, проследяване в детайли всяко движение и гъвкаво управление на ценови листи на стоки и услуги.


Immagine in Anagrafica Articolo

Материални запаси

Модулът Материални Запаси предлага множество ценни  помагала за рационалната и ефективна организация на складовите наличности

С Материални Запаси е възможно да извършвате всички необходими операции за правилната обработка на стоките

За държави, където това се изисква, Mago.net е в състояние да генерира счетоводни записи - от складови движения, до определяне балансовата стойност на стоките в реално време. 

За да узнаете повече >>
Anagrafica Lotto

Партиди и серийни номера

Все повече фирми използват партидни номера за правилното управление на стоките.

Благодарение на управление на Партидите е възможно проследяването на стоки придобити или собствено производство.  Жизненият цикъл на всеки артикул в една фирма може да бъде проследен.

С Mago.net също така можем да запаметяваме серийните номера на доставчика и/или вътрешните такива.

За да узнаете повече >>
Warehouse Management System - Navigazione Grafica Warehouse

Система за управление на склад

Ускоряването на логистичните процеси, продиктувано от оптимизацията на запасите и намаляване на разходите води до необходимост от бързо и точно локализиране на артикулите. Ето защо информационните системи в подкрепа на управлението  на складове стават все по-важни.  

Целта на Системата за Управление на Склад (WMS) е да управлява движенията на стоките в един склад, включително получаването, заделянето, подготовка за спедиция и спедирането на стоките. 

WMS дава възможност за планиране на наличностите, а също и за позициониране на артикулите след влизането им в склада.

За да узнаете повече >>
Menu Principale

WMS Mobile

All the power of Mago.net in your warehouse. With an handheld device with bar-code gun you can manage the loading and unloading of goods, stock transfer, packing and unpacking... all synchronized in real time with your Mago.net server via Wi-Fi. It even works where the signal is not available.

За да узнаете повече >>
Barcode Manager in Bolla di Carico dopo lo scan di un Barcode Strutturato

Barcode Manager

Thanks to Mago.net Barcode Manager and with the aid of a simple Barcode reader in keyboard emulation, today you need just a scan for the operations of loading or unloading of the goods.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×