Mago.net: Администриране

Mago.net: Администриране

Mago.net предоставя на Вашия финансов отдел модули и функции, които по опростен и интуитивен начин позволяват изпълняването и спазването на нормативните изисквания в страната, а също така Ви дават възможност да наблюдавате фирменото развитие в реално време и упражнявате управленски контрол.


Visualizzazione grafica del piano dei conti

Финанси

Цялостно и завършено решение за управление на счетоводната дейност в една фирма - от фискални задължения до управление на клиенти и доставчици.

За да узнаете повече >>
Documenti da ricevere

Прогнозно счетоводство

В отговор на необходимостта за точен и надежден контрол на периода на отчетност.

За да узнаете повече >>
Aggiornamento tassonomie

XBRL Balance

Възползвайте се от възможността да превърнете Вашия баланс в стандартен формат XBRL, използван за внасянето на баланса в Агенция по вписванията.

За да узнаете повече >>
Aziende del gruppo

Консолидирани Финансови Отчети

Практическа помощ за дружества, които контролират една или повече фирми.

За да узнаете повече >>
Movimento analitico collegato a prima nota

Анализи & Контролинг

Едно ефикасно решение в помощ на мениджърите, които се нуждаят от контрол на дейността на дружеството.

За да узнаете повече >>
Movimento di acquisto cespite collegato alla prima nota

Дълготрайни активи

Основен инструмент за управление на сложния процес при изчисляване на амортизацията на дълготрайните активи, от момента на заприходяването до изписването им в съответствие със съществуващите данъчни и нормативни разпоредби.

За да узнаете повече >>
Foglio Quadro Organico

Анализ на Финансови отчети

Ценна помощ в процеса на мониторинг на фирмените процеси; позволява за съвсем кратко време изготвянето на цялостна оценка на финансовото, имущественото и икономическото състояние на фирмата, като изчислява рейтингът според принципите на споразумението Базел 2.

За да узнаете повече >>
Elenchi Intrastat su file

Интрастат

Необходимо средство за изготвяне на Интрастат-декларициите и подаването им към НАП.

За да узнаете повече >>
Comunicazione IVA - I documenti estratti

Tax and multi-purpose Communication

Tax Communication is the module that allows filling in the new VAT relevant operations declaration and generating a file to be subsequently sent to the Tax Agency.

За да узнаете повече >>
Apertura sessione cassa

Каса

Основен инструмент използван от касовите служители.

За да узнаете повече >>
Stampa bonifici - Gestione Banche Avanzato di Mago.net

Advanced Bank Management

Advanced Bank Management helps you to create in the correct XML format the files for Bank Transfer and Direct Debit (SDD Core and B2B), manage them, and keep your customers' and suppliers' bank list up to date.

За да узнаете повече >>
Prospetti del Libro Inventari

Accounting Inventory Book

The Accounting Inventory Book module helps you to meet law disposition, by printing all the statements that are part of the Book and also including attachments to the print. Furthermore, the module manages adjustment entries and reclassification schemes.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×