Винаги актуална ERP система

Винаги актуална ERP система

Периодичните актуализации на Mago.net гарантират на потребителите всички нови функции и подобрения.Редовно се съгласуват новите законови регулации.


За да бъде ефективен, един ERP софтуер трябва да се движи в крак с времето, затова Microarea пуска няколко пъти в годината актуализации на  ERP Mago.net. Mago.net може да задоволи, дори да изпревари вашите нужди, за да се адаптирате към развитието и нуждите на пазара... Вие можете да бъдете сигурни, че сте на нужното ниво!

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×