Винаги актуална ERP система

Периодичните актуализации на Mago.net гарантират на потребителите всички нови функции и подобрения.Редовно се съгласуват новите законови регулации.


За да бъде ефективен, един ERP софтуер трябва да се движи в крак с времето, затова Microarea пуска няколко пъти в годината актуализации на  ERP Mago.net. Mago.net може да задоволи, дори да изпревари вашите нужди, за да се адаптирате към развитието и нуждите на пазара... Вие можете да бъдете сигурни, че сте на нужното ниво!"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info