Автоматична актуализация на Mago.net: LiveUpdate

С Mago.net премахвате разходите, които се губят по поддръжка и актуализиране на приложението и на работните станции в мрежа.

И наистина, благодарение на услугата Easy Client Update актуализацията на работните станции става автоматично, без човешка намеса или спиране работата на компютъра.


Работните станции на Mago.net се актуализират автоматично!

При всяко стартиране на програмата, Mago.net проверява за наличието на актуализирана версия на фирмения сървър и ако съществува такава - автоматично я изтегля!

По този начин винаги е гарантирано, че всички работни станции използват една и съща версия на софтуера. Освен това, разходите за поддръжка на мрежата са сведени до нула: достатъчно е да се инсталира актуализацията на сървъра, така че при включване на работните станции те я получават.

Easy Client Update е особено полезен инструмент и за разпръснати мрежи или напр. за актуализиране на преносими компютри на служители, чиито задължения не са винаги свързани с офиса (като търговци например).

 

При наличието на вертикални приложения или на персонализации на приложението се препоръчва да се свържете с Вашия търговски представител на Microarea преди да извършите актуализирането.