Как да закупя Mago.net, управленският софтуер ERP

Съвсем лесно е да закупите ERP управленския софтуер Mago.net! Потърсете информация, пробвайте го и партньор на Microarea ще Ви предостави цялата необходима помощ, за да инсталирате и използвате продукта максимално.


Скоро след това партньор на Microarea ще се свърже с Вас и Вашата фирма.

... какво се случва след това?

Уговорете среща с партньора, който ще Ви направи персонализирана демонстрация на Mago.net.

Освен това можете да получите демо-версия на Mago.net, за да изпробате софтуера за 30 дни. Ако предпочитате, вместо да го инсталирате на фирмен компютър, бихте могли да поискате пробна версия "в дистанционен режим" - посредством проста интернет връзка със сървърите на Microarea използвате Mago.net когато пожелаете, без да е необходимо да инсталирате никакви приложения на Вашите компютри.

...добре, харесва ми, как да го закупя?

Можете да изберете "класически" лиценз за употреба или режим "Pay per Use - заплащане при използване".

"Класическият" лиценз за употреба Ви позволява да използвате Mago.net без ограничение на време. Представете си, че можете да имате Mago.net на цена, започваща от 700€!

Режимът "Pay per Use" Ви позволява да използвате Mago.net, като заплащате периодичен абонамент. Можете да го имате и на цена от по-малко от 50€ на масец !

Искате ли демонстрация?
Желаете да получите повече информация?
Искате да закупите Mago.net?"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info