Архитектура на Mago.net: Клиент/Сървър или Интернет

Изберете най-удачния начин за достъп до ресурсите на Mago.net - използвайте потенциала на работната станция или достъпа през интернет, за да управлявате данните на Вашата фирма по всяко време, където и да се намирате. 
С Mago.net е лесно да се пригоди управленската система към стила, диктуван  от нуждите на модерните фирми.


Mago.net е предварително пригоден да бъде използван както в режим Клиент/Сървър, така и през интернет.

Когато Mago.net се конфигурира за използване от стационарен компютър, клиентът се конфигурира като клиент "smart" - няма истинска инсталация, така че компонентите се свалят и се актуализират в локално cache и се изпълняват локално, за да оползотворят в пълна степен капацитета на работа в мрежа.

Благодарение на EasyLook, Mago.net Ви позволява и отдалечен достъп до фирмените данни - можете да изпозвате цялото приложение посредством най-използваните интернет браузъри (като Google Chrome, Internet Explorer, Safari). Не е необходимо да инсталирате компоненти на компютъра, с който ще се работи (с изключение на актуализиран браузър!) и навигацията Ви е гарантирана както в LAN мрежа, така и през Интернет.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×